Executive Leadership Program

SSE Executive Education

Öppen utbildning

Kort om: Executive Leadership Program

Längd:
25 dagar fördelat på 6 moduler
Kostnad:
220 000 SEK (Ex moms)
Kategori:
Ledarskap , Organisation / verksamhet

Executive Leadership Program

Kraven på chefer och ledare blir allt mer komplexa. Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som VD och ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Som deltagare kommer du att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling.

Med Executive Leadership Program, som tidigare hette Företagsledning, utvecklar du din förståelse för de sammanhang och perspektiv som är viktiga på ledningsgruppsnivå. Du får en djupare insikt i dina styrkor och drivkrafter och blir bättre på att leda dina medarbetare mot gemensamma mål.

Läs mer nedan eller besök gärna något av våra informationsmöten om programmet.

SSE Executive Education

Stockholm School of Economics Executive Education

Sveavägen 65
Box 45180
104 30 Stockholm

Tel: 08-586 175 00
info@exedsse.se
exedsse.se

Följ företag:

  • Följ SSE Executive Education

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Executive Management Program

En intensiv utbildning för dig i ledningsgruppen, med fokus på affären, konkurrenskraft och värdeskapande.

Läs mer Anmäl dig


Managing Professional Services

Specialutformad ledarskapsutbildning för högre chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag

Läs mer Anmäl dig


Hållbart ledarskap

Fokuserat och effektivt ledarskap med självmedvetenhet, mindfulness och compassion

Läs mer Anmäl dig


Offentliga sektorns managementprogram

Chefs- och ledarutveckling för högre chefer i offentlig sektor

Läs mer Anmäl dig


Vd-programmet för kommunala företag

För dig som vill stärka din förmåga att leda, driva och utveckla företaget utifrån uppdragets specifika förutsättningar.

Läs mer Anmäl dig