Executive Management Program

SSE Executive Education

Öppen utbildning

Kort om: Executive Management Program

Längd:
12 dagar uppdelat på 4 moduler
Kostnad:
135 000 SEK (Ex moms)
Kategori:
Ledarskap , Organisation / verksamhet

Executive Management Program

Perspektiv och metoder som gör skillnad

Vårt Executive Management Program är en managementutbildning som kopplar ett helhetsgrepp om affären och den ekonomiska styrningen. Och lyfter fram de viktiga sambanden mellan dem. Dessa nya perspektiv och verktyg kommer att ge dig nya sätt att ta itu med det som din organisation står inför just nu, men även förbereda dig för kommande utmaningar och möjligheter.


Du som går Executive Management Program kommer att kunna tillföra din organisation och ledningsgrupp värdefulla insikter baserade på uppdaterad forskning från Handelshögskolan i Stockholm såväl som täta samarbeten med experter från svenskt näringsliv. Med fokus på affären får du en utökad verktygslåda för att jobba strategiskt och en djupare förståelse för hur ni i ledningsgruppen kan arbeta bättre tillsammans. Du kommer att förstå ekonomiska samband och begrepp bättre och få handfasta råd för hur verksamhetens mål kan göras begripliga och engagerande för dina medarbetare.

SSE Executive Education

Stockholm School of Economics Executive Education

Sveavägen 65
Box 45180
104 30 Stockholm

Tel: 08-586 175 00
info@exedsse.se
exedsse.se

Följ företag:

  • Följ SSE Executive Education

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Executive Leadership Program

Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ...

Läs mer Anmäl dig


Managing Professional Services

Specialutformad ledarskapsutbildning för högre chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag

Läs mer Anmäl dig


Hållbart ledarskap

Fokuserat och effektivt ledarskap med självmedvetenhet, mindfulness och compassion

Läs mer Anmäl dig


Offentliga sektorns managementprogram

Chefs- och ledarutveckling för högre chefer i offentlig sektor

Läs mer Anmäl dig


Vd-programmet för kommunala företag

För dig som vill stärka din förmåga att leda, driva och utveckla företaget utifrån uppdragets specifika förutsättningar.

Läs mer Anmäl dig