Offentliga sektorns managementprogram

SSE Executive Education

Öppen utbildning

Kort om: Offentliga sektorns managementprogram

Längd:
Totalt 15 dagar fördelat på 5 moduler.
Kostnad:
109 000 SEK (Ex moms)
Kategori:
Organisation / verksamhet , Ledarskap , Kommunikation

Offentliga sektorns managementprogram

Offentliga sektorns management program vänder sig till dig som är högre chef inom offentlig sektor och vill utveckla dig i din chefs- och ledarroll. Du ingår i ett ledningssammanhang och förväntas kunna se hela verksamhetens uppdrag. Du är troligen medlem i en ledningsgrupp och kanske leder en egen.

Programmet vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och utgår från den offentliga sektorns speciella förutsättningar för att fördjupa din förståelse för dess särskilda villkor vad gäller styrning, förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Programinnehåll

Programmet utgår från följande fem centrala teman som belyses både teoretiskt och praktiskt för att ge dig nya insikter, kunskaper och färdigheter:

  • Det offentliga uppdraget och relationen till samhället
  • Medborgaren i fokus
  • Styrning och organisering
  • Ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
  • Integration och kommunikation

Undervisningen vilar på Handelshögskolans akademiska plattform och bygger på lång erfarenhet av chefs- och ledarutveckling inom offentlig sektor. Medverkande från akademin och praktiken bidrar med olika perspektiv och kunskaper och deltagarnas utmaningar utgör en viktig del av programmet.

SSE Executive Education

Stockholm School of Economics Executive Education

Sveavägen 65
Box 45180
104 30 Stockholm

Tel: 08-586 175 00
info@exedsse.se
exedsse.se

Följ företag:

  • Följ SSE Executive Education

Dela:

Pressreleaser

Våra utbildningar


Executive Leadership Program

Är du redo att utmana dig själv och det du tar för givet för att bygga ny kunskap och bli en bättre chef och ledare? Executive Leadership Program ger dig ...

Läs mer Anmäl dig


Executive Management Program

En intensiv utbildning för dig i ledningsgruppen, med fokus på affären, konkurrenskraft och värdeskapande.

Läs mer Anmäl dig


Managing Professional Services

Specialutformad ledarskapsutbildning för högre chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag

Läs mer Anmäl dig


Hållbart ledarskap

Fokuserat och effektivt ledarskap med självmedvetenhet, mindfulness och compassion

Läs mer Anmäl dig


Vd-programmet för kommunala företag

För dig som vill stärka din förmåga att leda, driva och utveckla företaget utifrån uppdragets specifika förutsättningar.

Läs mer Anmäl dig