Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer Sveriges Kommunikatörer är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med kommunikation.

Sveriges Kommunikatörer är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med kommunikation.

Vi stärker er professionella kommunikation

Sveriges Kommunikatörer är branschorganisationen för dig som arbetar professionellt med kommunikation.

Vi erbjuder en rad öppna utbildningar, nätverk och inspirationsföreläsningar både för generalister och specialister och vi sätter även ihop utbildningar för hela avdelningar, företag och organisationer utifrån specifika behov. Alla våra utbildningar bygger på den senaste forskningen, de främsta kursledarna i branschen och beprövad erfarenhet och insikt från våra medlemmar. 

Att kommunikation är den enskilt viktigaste faktorn för att nå framgång, både i företag och offentligt drivna verksamheter ser vi tydligt. Både i våra forskningssamarbeten och i de dialoger vi har med ledare och kommunikatörer lyfts detta fram. Samtidigt har kommunikation aldrig varit så komplext som nu. Allt kommunicerar och alla är idag potentiella publicister, vilket gör gränsen mellan intern kommunikation och traditionell marknadskommunikation allt mer otydlig. Att vara relevant och bygga förtroende i viktiga sammanhang kräver både aktuell kompetens och förmågan att agera snabbt.

Att arbeta med kommunikation innebär idag att vara både generalist och specialist. De digitala verktygen ställer nya krav på att vara relevant och bygga relationer med kunder, invånare och medarbetare, vilket ökar behoven av specialistkompetens. I generalistrollen å andra sidan finns ett bredare uppdrag att vara rådgivare, leda förändringsprojekt och se till att den övergripande berättelsen om organisationen förs framåt i ett flertal sammanhang. Generalisten behöver förmågan att se helheten, både vad gäller organisationens uppdrag och de behov som olika intressenter har. Specialister och generalister kompletterar varandra och kommunikation har aldrig varit så viktigt som nu!

Vi på Sveriges Kommunikatörer har medlemmar inom små och stora företag och inom offentlig och ideell sektor. Vi bygger vårt utbildningsutbud på forskning och efter de behov som våra medlemmar uttrycker. Allt för att utveckla kommunikationens betydelse för framgång i olika verksamheter.  

Vårt Communication Executives Program är vår mest omfattande utbildning som pågår under nästan ett år. Fokus i programmet är omvärldsperspektiv, ledarskap samt organisations- och verksamhetsutveckling. Här får du verktyg och kunskap som stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Det ger dig också ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling också efter programmets slut. Du som går den får ny kunskap, nya perspektiv och de verktyg du behöver för att nå de resultat som tar verksamheten in i framtiden.

Sveriges Kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörer
Sveavägen 31
111 34 Stockholm

sverigeskommunikatorer.se

Följ företag:

  • Följ Sveriges Kommunikatörer

Dela:

Sveriges Kommunikatörer - Bli medlem

Våra utbildningar


Communication Executives Program

Communication Executives Program är ett unikt managementprogram med fokus på omvärldsperspektiv, strategi, ledarskap, organisation och verksamhetsutveckling.

Läs mer Anmäl dig

4 Februari 2020 - 7 Februari 2020
Plats: IFL Kämpasten, Sigtuna Stockholm


Strategisk intern kommunikation

Är du kommunikationschef eller kommunikatör som har ansvar för att optimera potentialen i den interna kommunikationen? Missa i så fall inte den här kursen.

Läs mer Anmäl dig


Bli moderator – led egna event

Så leder du evenemang och samtal med fokus, tydlighet och energi.

Läs mer Anmäl dig


Utveckla ditt självledarskap och bli en bättre ledare - SIY

Lär känna dig själv och bli en ännu bättre ledare. Missa inte programmet som har gjort succé i flera branscher i över 30 länder.

Läs mer Anmäl dig

19 Mars 2020 - 20 Mars 2020
Plats: Stockholm


Digitalisering och förändringsledarskap

Förstå hur du kan bedriva ett effektivt arbete för att framtidssäkra din organisation. 

Läs mer Anmäl dig

Start: 11 Februari 2020 08:00 - 17:00
Plats: Stockholm


Kundresan som verktyg för effektiv kommunikation

Vässa kommunikationen genom att skapa förståelse för målgruppens behov och drivkrafter.

Läs mer Anmäl dig

Start: 27 Maj 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm


Kommunicera effektivare på hjärnans villkor

Lär dig hur den mänskliga hjärnan fungerar – och få rätt verktyg till att motivera människor med hjälp av kommunikation.

Läs mer Anmäl dig

Start: 26 Maj 2020 09:00 - 16:30
Plats: Stockholm

Forskning

Ladda ned rapporten som avslutar och sammanfattar forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen.

Ja, tack!

Kommande utbildningar

En podd om kommunikation
Facebook