Annonssamarbete Motivation.se + Wildfire

3 nycklar till en bra hybridpolicy

Bygger på 3 psykologiska behov

Ledarskap | Motivera | Arbetsmiljö | Wildfire | OKT 2021

kompetens, tillhörighet och autonomi: Tre grundläggande behov som vi behöver få tillgodosedda för att vi ska fungera, må bra och utvecklas.

kompetens, tillhörighet och autonomi: Tre grundläggande behov som vi behöver få tillgodosedda för att vi ska fungera, må bra och utvecklas.

Det hybrida är det nya svarta. Men hur ska vi säkerställa att alla mår och presterar på topp? I den här artikeln ska vi titta närmare på hur vi kan bygga vårt hybrida arbetslandskap på ett sätt så att våra medarbetare känner en så hög grad av motivation som möjligt.

Vi levde länge i tron att motivation går att styra genom så kallad yttre motivation, alltså genom den klassiska “moroten” eller “piskan”. Om vi belönar eller bestraffar vissa beteenden kommer individer att känna sig motiverade att göra på ett visst sätt.

Forskning visar att det förvisso stämmer, vi kan för en kort stund känna oss motiverade av den här typen av yttre motivatorer (till exempel bonusar, löneförhöjning och så vidare), men problemet med dessa är att vi endast ser en ökning av motivationen till en början, sedan blir motivationen i stället lägre.

"I stället för att fråga oss hur vi kan motivera andra borde vi fråga oss hur vi kan skapa förutsättningar för andra att motivera sig själva"

– Fredric Bohm, Leg Psykolog och grundare & Josefin Falck, Kulturbyggare, Wildfire
Om vi inte hela tiden får mer av den utlovade belöningen kommer vi i stället att uppleva en lägre motivation än tidigare. Därför blir den här typen av yttre motivation inte speciellt hållbar över tid.

Ser vi i stället på det som brukar kallas för inre motivation så har vi helt andra förutsättningar att kunna skapa en hållbar motivation som ökar över tid. Den inre motivationen grundar sig till stor del i det som inom forskningen ofta kallas för Självbestämmandeteorin (Self-determination theory eller SDT, på engelska) och handlar om våra inre drivkrafter, vilka mänskliga psykologiska behov vi har och vilka bitar som behöver finnas på plats för att vi ska kunna känna oss motiverade.


Bygger på 3 psykologiska behov

Inom självbestämmandeteorin har forskarna identifierat tre grundläggande behov som vi behöver få tillgodosedda för att vi ska fungera, må bra och utvecklas. Dessa tre behov är kompetens, tillhörighet och autonomi.

Kompetens - vi vill vara bra på det vi gör

Det första behovet är kompetens. Det betyder helt enkelt att vi mår bra av att känna oss duktiga på det vi gör. Vi mår bra av och blir motiverade av att behärska och utvecklas inom områden som är viktiga för oss.

Tillhörighet - alla behöver en “tribe”

Det andra behovet är tillhörighet och handlar om att vi har ett behov av att känna att vi har en gemenskap, ett sammanhang där vi är betydelsefulla för andra och andra för oss.

Autonomi - vi vill inte bli kontrollerade

Det tredje behovet, autonomi, är en faktor som lyfts fram extra mycket i självbestämmandeteorin, nämligen behovet av att själv kunna bestämma över sin tid. Det är alltså motsatsen till att känna sig kontrollerad, övervakad eller detaljstyrd.

Motivation på den hybrida arbetsplatsen - 3 värdefulla perspektiv

Inom självbestämmandeteorin finns även tre praktiska verktyg som går att använda för att tillgodose de tre psykologiska grundbehoven, och på så sätt även främja den hållbara motivationen på en arbetsplats. Dessa tre verktyg är struktur, autonomistöd och involvering. Hur kan vi använda dessa när vi fattar beslut om hur vår hybrida arbetsmiljö ska se ut?

1. Struktur och tydlighet är viktigare än någonsin

Struktur är ett verktyg som framför allt stöttar behovet av kompetens. Att skapa struktur handlar inte alls om att kontrollera eller sätta upp regler som detaljstyr en individ, utan snarare om att skapa ett tydligt ramverk som våra medarbetare kan hålla sig inom. Att vara tydlig med uppgifter, avgränsningar och förväntningar skapar trygghet och en känsla av att ha kunskap och kontroll inom sitt område. Hur ser det ut hos er? Är det tydligt vilka förväntningar ni har på varandra, och finns det samtidigt gott om utrymmer för medarbetarna att göra egna val inom ramverket? Har ni en policy som hjälper eller begränsar individen?

2. Vikten av att aktivt stödja autonomi

Autonomistöd är precis vad det låter som - ett stöd för att individer ska kunna vara så autonoma som möjligt. Det handlar egentligen om att låta varje individ hitta egna sätt att lösa uppgifter på, att inte kontrollera eller bestämma på vilket sätt saker ska göras, utan istället ha förtroende för individens egen förmåga att nå målet. På den hybrida arbetsplatsen kan det därför vara bra att låta varje individ i hög utsträckning själv få avgöra huruvida han eller hon vill jobba hemma eller på kontoret. Även detta perspektiv är väl värt att väga in i diskussionerna när hybridpolicyn ska sättas eller utvärderas. Stödjer policyn behovet av autonomi?

3. Involvera medarbetarna i diskussioner och beslut

Det tredje och sista tipset rör involvering, och det handlar helt enkelt om att ha en pågående dialog där ni låter era medarbetare delta i diskussioner och beslut. Förklara utmaningarna och varför vissa saker är viktiga. Låt alla känna att de på riktigt tillhör gruppen och att individens röst är betydelsefull. Naturligtvis är det verksamheten som bestämmer vilka mål som organisationen strävar mot och vilken kravnivå som både organisationen och medarbetare måste svara upp mot, men inom ramen för dessa finns ett stort utrymme för diskussioner, infallsvinklar och strategier. Så innan ni fattar slutgiltiga beslut om hybridpolicyn, låt alla komma till tals och lyssna genuint på medarbetarnas tankar och känslor.

Wildfire

Följ företag:

  • Följ Wildfire

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera
  • Arbetsmiljö

Dela:

Wildfire bygger kultur - för arbetsplatser där människor glöder och presterar bättre tillsammans

Wildfire är en byrå som bygger kultur i norden. Vi hjälper företag realisera sin strategi, få mer engagerade medarbetare och kunder som blir ambassadörer. Vi verkar inom alla branscher som retail, industri, tjänster, offentlig förvaltning, vård m.m. Våra program har hjälpt över 100 000 medarbetare 10 000 chefer och mer än hälften av Sveriges största företag att bli bättre som lag. Genom att kombinera etablerad forskning med lekfulla metoder har vi utvecklat företag i snart 10 år.

Läs mer på wildfire.se

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill