YESbox Talent

YESbox Talent Kicki Molin och Eva Eliasson.

Kicki Molin och Eva Eliasson.

Mod och Medkänsla skapar Resultat

Organisationer som bygger på motiverade individer utgör en stark helhet som skapar effektivitet och stolta medarbetare. Att veta vad som motiverar varje medarbetare är att ta till vara på allas talang, att engagera och nå resultat - i både välmående och ekonomi.

Vägen till resultaten går via medkänsla och mod.

Basen för YESbox Talents verksamhet ligger i modernt Neuroledarskap, förståelse för mänskliga drivkrafter och hjärnan. Vi som hjälper Dig att förstå vad som motiverar varje medarbetare har tillsammans mer än sextio års erfarenhet inom våra olika nischer:

Kicki Molin

Kicki har en gedigen erfarenhet inom strategiska analyser och undersökningar. Hon har verkat som VD, projektledare och försäljningschef. Kicki är utbildad till bland annat CIQ coach, NLP Master, Sports Performance coach och LAB Profile trainer. Mental träning och motivation genom tydliga målbilder är hennes passion.

Eva Eliasson

Eva E som är coachcertifierad och utbildad i social psykologi, EQ samt personligt närvarande ledarskap har ett brett kompetensområde. Hon har jobbat som marknadschef och byråstrateg, nu brinner hon för kulturutveckling och upplevelsebaserad pedagogik.

"Vi var på ett riktigt dystert ställe mentalt, nu känns det glädjefyllt och hoppfullt." säger en ledningsgruppsmedlem och deltagare i en teamövning som Eva arrangerat.


Varmt välkommen att ta del av vårt kostnadsfria Kunskapsbrev!

"Den bästa organisationen byggs inte av individer, den byggs av en unik kombination av medarbetare som får förutsättningar att prestera på topp."
- Kicki Molin

Vi vet hur utmanande det kan vara för Dig som ledare att se varje medarbetare, att skapa tillit och kontinuerlig dialog. För att sätta Din organisation i utvecklingsläge finns verktygen:

  • YESbox Samtal- medarbetarsamtal i en analog och digital kombination.
  • YESbox Puls- pulsande medarbetarundersökningar.
  • YESbox Consulting - allt stöd organisationen behöver för att skapa dialog, medkänsla, mod och resultat.

Alla verktyg och metoder har sin bas i neuroledarskapsmodellen SCARF.


Vad alla borde veta om Medarbetarundersökningar

Kicki Molin

Kicki Molin på YESbox Talent är statistiker, trainer i Language and Behavior Profile samt CIQ coach. Hon har arbetat med enkätundersökningar sedan mitten av 90-talet då hon genomförde tusentals veckovisa panelmätningar, så kallad tracking. Med hjälp av dem kontrollerade hon mediainvesteringar. Den erfarenheten kombinerad med alla medarbetarundersökningar hon har genomfört har skapat många insikter kring attityder, beteenden och känslor på arbetsplatser. 

- Att fråga vad medarbetarna tycker är viktigt, men kräver också att man förstår fallgropar och möjligheter med medarbetarundersökningar, säger Kicki Molin. 

Här delar hon med sig av sina tankar kring myter och uppfattningar när det gäller medarbetarundersökningar:

"Nöjda medarbetare är det viktigaste måttet" Det finns ingen garanti att en nöjd medarbetare presterar sitt bästa. Frågan är mer komplex. Mät istället om det finns förutsättningar för engagemang eller prestation, då har ni emotionellt engagemang som skapar lojala/nöjda medarbetare och kunder som i sin tur skapar resultat.

"Det är lätt att mäta engagemang" Att fråga om man är engagerad är meningslöst. De flesta medarbetare menar att de är engagerade utifrån sitt perspektiv. Men är de så engagerade som de skulle kunna vara, kan de samarbeta och är de intresserade av att utvecklas? Det är det som är viktigt.

"Tekniken finns. Alla ska kunna se alla resultat i realtid" Detta är ett misstag. Resultat som visas i realtid är ofta missvisande, man vet inte vem som svarat och de som inte hunnit svara kan känna press att justera resultatet genom att svara i en viss riktning. VARFÖR ska man lägga tid på anonyma resultat innan de är sammanställda?

"Det ska vara transparent" Vi är nyfikna varelser som lätt blir distraherade och lägger tid på “fel” saker. Publicera inte resultat som individen inte har att göra med, utan hjälp medarbetarna att fokusera på de grupper de ingår i eller som de arbetar med. Lansera resultat efter olika behörigheter vid olika tidpunkter.

"Ställ många frågor så att vi inte missar något" Medarbetare är sociala varelser och svarar inte alltid logiskt. Jobba med positiva påståenden om några av organisationens fokusområden i taget. Enkäten ska inte ta mer än max 5 minuter att svara på. Svaren tenderar att bli mer biased ju längre in i enkäten du kommer. Det är omöjligt att få svar på allt. För dialog kring resultaten i varje grupp.  Samtalen efter mätningen är oerhört viktiga. Mät bara det som är viktigt för er organisation - less is more!

"Ställ 2-3 frågor varje vecka. Variera frågorna över året - få total kontroll" Många frågor har hög korrelation med varandra. Medarbetarna blir uttjatade och tycker att frågorna är lika och kommer för ofta. Det resulterar i att de inte svarar spontant utan mekaniskt, resultaten blir logiska istället för att komma från drivkrafter och därmed mindre relevanta. Dessutom hinner chefer och organisation sällan ta hand om resultaten, de försvinner i ett svart hål och skapar irritation istället för utveckling.

"Vi tar reda på vilka som är omotiverade och samlar dem i en grupp" Använd aldrig undersökningen för att peka ut en grupp. Det skapar bara mer irritation. Inkludera istället, lyssna, var nyfikna och stötta.

"Vi mäter beteenden" Människor är sociala varelser som inte kan prestera om vi inte är får vara delaktiga och behandlas juste. Det är viktigt att kombinera undersökningarna så att de mäter både känslor, attityder och beteenden. Låt inte chefer bestämma frågorna helt själva. Ta hjälp av ett proffs.

YESbox Talent

YESbox Talent

Engelbrektsplan 2, 3 tr
114 34 Stockholm

Tel: 070 – 995 72 15
info@yesboxtalent.se
yesboxtalent.se

Följ företag:

  • Följ YESbox Talent

Dela:

Våra events


Kostnadsfritt webbinarie | Leda i förändrings- & orostider

Vill du lära dig grunderna till att hantera utveckling och förändring? Hur kan du mäta och följa upp för att förstärka? Då är det här ett tillfälle du inte får ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flexibla tider att välja på i anmälan!

Kostnadsfritt webbinarie | Tidseffektiva & Emotionellt engagerande Medarbetarsamtal

Från individens värderingar till organisationens mål - en ny typ av medarbetarsamtal som skapar Resultat.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flexibla tider att välja på i anmälan!

Kostnadsfritt webbinarie | Hantera oro & Svåra samtal

Vet du hur människan fungerar i osäkra tider och kan du hantera svåra samtal?  Att vet hur du ska möta reaktioner och utmaningar ger  försprång och möjligheter att skapa verkliga ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Flexibla tider att välja på i anmälan!

Våra utbildningar


Diplomutbildning | Led med EQ och förstå vår sociala hjärna

I dessa orostider får du lära dig om hjärnan och vår grundläggande programmering. Vad behöver du veta för att leda dig själv, leda andra och bli ledd till att fokusera ...

Läs mer Anmäl dig


Onlineutbildning | Hantera osäkerhet, svåra samtal och bli effektivare

Öka dina kunskaper och få verktygen som hjälper dig att klara av den nya tidens utmaningar. 

Läs mer Anmäl dig

Varsågod!

Gratis mall för utvecklande medarbetarsamtal.

Ja, tack!

Facebook