Sponsrat Innehåll från YESbox Talent

Nya tidens superkraft - Led med EQ och SCARF-modellen

Ledarskap | YESbox Talent | OKT 2019

Hjärnan mår bra av samarbete.

Hjärnan mår bra av samarbete.

Om vi som ledare och medarbetare ska hänga med i den nya tiden behövs engagerade och tillåtande kreativa kulturer där medarbetarna kan hantera känslohjärnan, se möjligheter och snabbt hantera förändringar. Organisationer som saknar en strategi för detta, kommer att halka efter.

Nya tider ställer nya krav

Vi lever i en tid av snabbrörlighet och omfattande innovation. Nya affärsmodeller utmanar de äldre. Förändringstakten är extrem. Parallellt med detta visar hjärnforskningen att när vi utsätts för förändringar tar vår känslohjärna över och styr besluten.

”Förmågan att förstå och hantera våra egna känslor såväl som våra relationer har alltid varit viktig. Men i vår snabbföränderliga värld, driven av teknologi och digitala relationer har emotionell intelligens (EQ) blivit viktigare än någonsin!”

- Daniel Goleman, mångfaldigt belönad författare, föreläsare och psykolog

Vad innebär det att leda med EQ?

Låt oss ta ett verkligt exempel:
”Chefen hatar mig, så jag vände på klacken och gick därifrån direkt.” 

Medarbetaren som intervjuas inför ett teamarbete pressar ihop mungiporna. Det här var inledningen på vårt arbete med ett team som präglades av otrygghet och interna konflikter. Ett halvår efter händelsen ringer medarbetaren till samma chef och frågar:
”Ska du inte komma till vårt kontor idag? Vi saknar dig och din härliga energi!”
Ett direkt resultat av medveten träning och utveckling av emotionell intelligens i teamet. Enligt senaste medarbetarundersökningen har teamet nu företagets mest motiverade medarbetare! Motiverade medarbetare levererar kreativitet och resultat.

Studier av mänskligt beteende visar att när vi människor ska samarbeta, pågår det alltid två processer samtidigt. Den ena handlar om själva uppgiften som vi kommit samman för att lösa. En process som vi oftast är medvetna om och som vi lägger fokus på. Den andra processen, som tenderar att vara mer omedveten, handlar om hur vi relaterar till varandra i gruppen. Relationsprocessen är grunden för tillit, trygghet och kreativitet. 

Kicki Molin & Eva Eliasson

Att leda med emotionell intelligens är förmågan att kunna hantera dessa bägge processer parallellt. Hög emotionell intelligens kännetecknas av god självinsikt och förmåga till självreglering. Individen eller gruppen känner och kan uttrycka empati och medkänsla, drivs av en stark inre motivation och är skicklig på att hantera relationer. Det är när vi känner att vi är en del av sammanhanget, att vi kan och vågar påverka, som alla deltar i diskussionen. Och då det finns utrymme att misslyckas är vi som mest kreativa och kan prestera på topp.

Emotionell intelligens handlar inte bara om människor, utan också om affären. När världen blir mindre och konkurrensen större behöver organisationer för att lyckas med sin verksamhet få tillgång till alla individers hjärnor och få dem att samarbeta på riktigt . Många menar också att AI snabbar på dessa behov. Om vi vill ha datorer och robotar som främst tar sig an de repetitiva uppgifterna behöver vi både ha högt EQ och kraftfulla samarbeten som tar fram våra bästa jag för att kunna konkurrera.

Läs om YESbox Talents Diplomutbildning Led med EQ och SCARF-modellen, klicka här!

Förändring ökar otryggheten - ta hjälp av SCARF-modellen

Ett illa fungerande team slösar bort mängder av tid på missförstånd, i oändliga möten och oförmåga att komma överens. Särskilt tydligt blir detta i förändringsprocesser, när rädsla och otrygghet hos människor gör att motståndet blir extra stort.

Hjärnforskningen visar att hjärnan vill maximera belöning och minimera hot och smärta. Vår hjärna uppfattar extern förändring som ett hot. En reaktion som tjänade ett viktigt syfte för 20 000 år sedan när vi befann oss, mer eller mindre oskyddade, ute på savannen. Det handlade om överlevnad för stunden och vi behövde vara uppmärksamma på minsta förändring i vår omgivning – prasslet från ett löv kunde betyda en smygande tiger. Under dessa omständigheter var uteslutning ur gruppen lika med döden. Verkligheten ser inte likadan ut i dag, men vår rädsla för förändring och uteslutning är lika stark. Hjärnan är helt enkelt konstruerad så.

David Rock, medgrundare till NeuroLeadership Institute, har tagit fram den forskningsbaserade SCARF-modellen. SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness och specificerar de sociala överlevnadsbehoven:

Status - behovet att känna sig viktig, att ha betydelse
Certainty - behovet av förutsägbarhet eller visshet
Autonomy - behovet att kunna påverka
Relatedness - behovet att känna tillit
Fairness - behovet av tydliga och justa spelregler

Genom att arbeta med modellen förstår vi olika medarbetares grundläggande och unika behov bättre, vilket leder till både starkare utveckling och kraftfullare samverkan för såväl individ som team.

Spara tid och pengar -> skapa resultat

Förändring eller utveckling initieras genom utbildning. Men för bestående resultat krävs ett kontinuerligt arbete.

Att reflektera kring behov, värderingar och drivkrafter utifrån SCARF-modellen skapar utveckling. Skapa rum för kontinuerlig dialog och reflektion i varje grupp kring värderingar, känslor, behov, attityder och beteenden. Genom att landa i gemensamma ord, våga uttrycka och visa svaghet skapas en stabil grund för resultat.

Dessutom sparar organisationen tid – MYCKET TID!

Varje medarbetare sparar i genomsnitt två timmar i veckan på att vara tydlig, medkännande och transparent. TVÅ timmar per person när organisationen kapar saker som är otydliga, omedkännande och otransparenta. På en arbetsplats med 100 medarbetare motsvarar det hela fem heltidstjänsters besparing på ett år (100 medarbetare som jobbar 40 veckor och sparar två timmar varje vecka = 8000 timmar)!

Men hur gör man för att leda med EQ och SCARF?

Vi tycker att det är lämpligt att i en organisation genomföra några workshops per år kring SCARF. Skapa förutsättningar och tid för att stanna upp, sätt ljuset på och landa med tydlighet i vad ni behöver göra mer respektive mindre av för att skapa en företagskultur i världsklass.
Det finns verktyg som stödjer kontinuerlig dialog och reflektion, bygg medarbetarsamtalen och Pulsmätningarna på EQ och SCARF.

Det bästa är att sedan upprätta en tydlig handlingsplan för att skapa kontinuitet och integrera alltsammans i verksamheten.

Har ni tid och råd att inte ha tid?

YESbox Talent

Följ företag:

  • Följ YESbox Talent

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Under vintern kommer YESbox Talent att hålla en Diplomutbildning i ämnet: Led med EQ och SCARF-Modellen

Diplomutbildningen är en e-utbildning i kombination med fem webbinarier.

Modul 1:
Värderingar och kultur
Modul 2:
Den sociala hjärnanoch emotionell intelligens
Modul 3:
Lär dig använda tankemodellen SCARF
Modul 4:
Mäta och skapa rum för samtal
Modul 5:
Mål, handlingsplan och diplomering

Anmäl dig till Diplomutbildningen här!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill