Zenzé Organisation & Ledarskap

Zenzé Organisation & Ledarskap Ny bok - De 4 essen på arbetsplatsen.

Ny bok - De 4 essen på arbetsplatsen.

Utbildning i Helhetsledarskap

För dig som vill stärka ditt ledarskap, dina arbetsgrupper och team  – och din arbetsplats som helhet – på ett effektivt och hållbart sätt.

Helhetsledarskap är ett integrerat arbetssätt med fyra övergripande delområden – de 4 essen – som alla är lika viktiga för att säkerställa att verksamheter leds, styrs och utvecklas med effektivitet.

Alla chefer och ledare på arbetsplatser har ansvar för att leda och styra emot övergripande strategier och mål. Helhetsledarskap får allt och alla med sig i en och samma riktning.

Programmet utgår från boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”. Utifrån ditt och arbetsplatsens nuläge fokuserar vi på – och fördjupar – samtliga ess: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt.

  • Coachning online mellan kurstillfällena ingår.
  • Praktikuppdrag genomförs på den egna arbetsplatsen.
  • Deltagandet i helhetsledarskap mäts och värderas utifrån ett socialt hållbart perspektiv, och arbetsplatsen får återkoppling på sin investering i programmet enligt en tvärvetenskaplig och evidensbaserad metod.

Fördjupningsprogrammet vänder sig till dig som deltagit i Helhetsledarskap eller som varit deltagare i i Gestaltpartners utbildningsprogram under perioden 2005-2019.

Varmt välkommen till ett kostnadseffektivt utbildningsprogram som förflyttar och förbättrar!

  • Har utifrån en tvärvetenskaplig grund framgångsrikt genomfört konsulttjänster sedan 1997, och ledarutvecklingsprogram sedan 2005.
  • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2019).
  • Äger metoden De 4 essen™  och förändringsmodellen Zoom™.
  • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att deltagarna får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
  • Företaget bytte namn 2019 till Zenzé Organisation och Ledarskap AB (tidigare Gestaltpartner AB) som ett led i egen dynamisk verksamhetsutveckling. Vi lever som vi lär!
  • Med mod, passion och enkelhet vill vi bidra till förflyttning på arbetsplatser.

Våra konsulttjänster kan vara både korta och långa, beroende på vad du önskar och behöver. Vi hanterar både det bestämt strukturella och det djupa existentiella perspektivet på arbetsplatser. Alla insatser skräddarsys.

Organisationsanalyser

Vår organisationsanalys Zoom fokuserar på att ge dig en tydlig nulägesbild att ta avstamp ifrån innan du väljer förändrings- eller förbättringsstrategi. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, där din organisations identitet och erfarenhet tillvaratas, får du ett reellt nuläge beskrivet. Du kan läsa mer om vår Zoom metod i boken ”De 4 essen på arbetsplatsen”. Organisations-

Ledningsgrupputveckling

Här finns essensen till helheten organisationen! Vi bidrar till att synliggöra och identifiera ert nuläge så att ni med enkelhet kan effektivisera och hållbart förflytta verksamheten i den riktning ni vill gå.

Coachning

Fysiskt eller online:
Här finns olika samtalspaket beroende på vad du behöver.

Walk-in Coachning:
På plats i ett konferensrum på ert kontor en halv- eller heldag regelbundet. En effektiv möjlighet för fler på arbetsplatsen att få coachning och/eller handledning.

Grupp- och teamdynamik

Vilket är ditt behov? Oavsett om det är att kalibrera, justera eller förbättra bidrar vi till förflyttning.

Förändringsarbeten

Alla förändringar syftar till någon form av effektivisering och förbättring. Vi vet hur man på ett enkelt sätt planerar för och åstadkommer det.

De 4 essen på arbetsplatsen

Helena Zenzés bok ”De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” släpptes i dec 2019. Boken beskriver helhetsledarskapets 4 ess och hur dom jämbördigt förenklar för ledarskapet att få allt och alla med sig i en och samma riktning.

En superb bok. Så lättillgänglig, sprängfylld av insikt och fina sammanfattningar av stora kunskapsområden” /Miriam Säfström chef Kungliga Biblioteket

”Den här boken har jag saknat! Äntligen en ledarskapsbok som lyfter hur viktigt det är att se till helheten inom organisationen” /Christina Burlin HR-chef Specialfastigheter

”Helena Zenzé har på ett enkelt och verklighetsnära sätt beskrivit hur man kan få de viktiga essen att samverka på arbetsplatsen. Boken är en 10-poängare!” /Annika Magnusson HR-manager Nordic Morning Group

Läs mer om boken här!

Köp boken här!

Med mod, passion och enkelhet inspirerar Helena deltagarna till förflyttning.

Föreläsningen ”Ledarskapshelvetet” är en inspirerande, rolig och lärorik föreläsning om alla medarbetares ansvar för helheten arbetsplatsen. Föreläsningen finns i olika tidsformat och anpassas till målgrupp och sammanhang.

Föreläsningar kan också skräddarsys och/eller basera sig på valfritt ämne eller del av Helena Zenzés bok ”De 4 essen på arbetsplatsen”.

Vad behöver dina medarbetare tänka, känna, förstå eller göra? Vilket nuläge har din organisation och vilken förflyttning är det ni önskar?

Alla föreläsningar har praktiska enkla moment som engagerar, berör och fördjupar.

Kontakta Helena här!

Zenzé Organisation & Ledarskap

Zenzé Organisation och Ledarskap AB

Telefon
070-9590555

kontakt@zenze.se
zenze.se

Följ företag:

  • Följ Zenzé Organisation & Ledarskap

Dela:

Våra utbildningar


Helhetsledarskap

Helhetsledarskap är ett integrerat arbetssätt som förenklar för ledarskapet att få allt och alla med sig i en och samma riktning.

Läs mer Anmäl dig


Helhetsledarskap fördjupning

Varmt välkommen till en utbildning som än mer stärker dig, ditt team och din arbetsplats som helhet.

Läs mer Anmäl dig