Annonssamarbete Motivation.se + Zenzé Organisation & Ledarskap

Helhetsledarskap sparar tid och energi - växla ut essen på din arbetsplats

Att hoppa på fel tåg i ledarskapet kostar enormt mycket pengar, säger organisations- och ledarutvecklaren Helena Zenzé.

Ledarskap | Zenzé Organisation & Ledarskap | FEB 2020

Helena Zenzé - Rakt på sak, med tjugo års erfarenhet – förflyttning ska vara enkelt!

Helena Zenzé - Rakt på sak, med tjugo års erfarenhet – förflyttning ska vara enkelt!

En viktig förmåga på arbetsplatser idag är att veta lite om mycket. Alla chefer ska på något sätt förhålla sig till, och navigera i, en helhet som inte har samma expertis som de själva och den del de representerar. Boken ”De fyra essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” beskriver på ett kärnfullt sätt hur chefer och ledare på arbetsplatser kan förenkla sitt uppdrag och sin vardag genom färdighet i de 4 essen.

Efter att i över tjugo år ha arbetat med organisations- och ledarskapsfrågor tyckte Helena Zenzé att det var dags att skriva boken som inte fanns. De flesta organisationer Helena kommer i kontakt med är fullt medvetna om hur viktigt det är att ha koll på helheten, men i verkligheten har cheferna sällan någon sådan koll.

– Att ha helhetssyn är inte lätt, den är i sin natur komplex, säger Helena. Helheten finns i många varianter och på olika nivåer och beror på i vilket perspektiv man tittar. Vi kan inte se något vi inte ser, ej heller höra något vi inte hör.

Därför bestämde hon sig för att skriva om det hon redan håller utbildningar i och arbetar med varje dag – det integrerade arbetssättet ”helhetsledarskap”. Resultatet kom december 2019 i form av boken De fyra essen på arbetsplatsen som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv beskriver de vart och ett lika viktiga ”4 essen”: Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt.

– Det går mycket trender i det här med affärs-, organisations-, verksamhets- och ledarskapsutveckling. Många hoppar på ett trendtåg utan att veta vart man ska eller vilka vagnar som är med på resan. Att vara hållbar och kostnadseffektiv 2020 är att se till att alla chefer och ledare har tillräckliga färdigheter för att kunna ha en överblick – att hoppa på fel tåg kostar tid, energi och därmed pengar. Det leder ofta till onödiga spänningsfält och konflikter inom organisationen, säger Helena Zenzé.

– Jag är utbildad inom beteendevetenskap, psykologi och företagsekonomi och är i själ och hjärta djupt intresserad av helheten arbetsplatsen. Jag ville skriva en bok som förenklar för alla chefer jag möter att förstå helhetsledarskap, så att de ännu bättre kan göra de förflyttningar och förbättringar som krävs, säger Helena.

Ledarskap med fokus på helheten

När det ska göras förflyttningar i en organisation är det viktigt att det finns tydliga svar på frågan ”varför?” och att alla ledare kan förmedla det svaret till sina medarbetare på ett begripligt sätt. Det är här det första ”esset”, Styrning, kommer in.

Helena Zenzé använder sig av metaforen ”spelplan med hörnflaggor” för att illustrera att det finns gränsytor som alla medarbetare på en arbetsplats måste förhålla sig till. Om det inom en eller flera delar av organisationen saknas ”linjer” för att markera gränsytorna kommer inte den gemensamma arbetsenergin att användas på ett effektivt sätt. Istället blir ”hitte-på” och individuella önskemål inofficiella påverkanskrafter. Ledare på alla nivåer behöver ha professionell och personlig kapacitet att både styra inom spelplanen och dess hörnflaggor. I teorin är detta en självklarhet, i praktiken är det en energikrävande utmaning på vardaglig basis.

Det andra esset, Samskapande, blandas ofta ihop med samarbete, men bör snarare ses som effekten av ett samarbete. Samskapandet är en dynamisk process mellan människor – där ett samarbete mellan A och B ger X, medan ett samarbete mellan A och C kan bli Y. 

– Det är just därför det är så viktigt att som ledare vara medveten om, och ha färdigheter inom, individ-, grupp- och organisationsdynamik. Olika samarbeten leder till olika typer av samskapande, som i sin tur ger olika resultat beroende på att individer och team påverkas av den kontext de befinner sig i, säger Helena Zenzé.

För att kunna förstå samskapandets dynamik är det av yttersta vikt att jobba med esset Självkännedom. Utan självkännedom är risken stor att de kommunikativa delarna i styrning och samskapande fallerar. Som chef förväntas du fatta obekväma beslut och navigera i tankar, åsikter, känslor, värderingar, attityder, rädslor, lust och olust som uppstår på arbetsplatsen du är satt att leda – och som också uppstår inom dig själv som chef, ledare och människa. Ibland behöver du sortera i tankar och känslor som inte nödvändigtvis hör hemma i situationen på arbetsplatsen, utan kanske mer rör det privata. Med anledning av lagen om systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete är förmågan att skilja på professionellt, personligt och privat viktigare än någonsin, säger Helena. Ett sätt att stärka förmågan är att vara medveten om hur dina livserfarenheter format dig till den du är idag.

Hjälp för ledning och chefer

Precis som människor är företag och organisationer olika. De modeller och arbetssätt som fungerar på ett ställe fungerar inte nödvändigtvis på ett annat – även om verksamheterna objektivt liknar varandra till organisation och utformning. Här kommer det fjärde esset, Skräddarsytt, in:

– Här krävs ett visst mod från ledning och chefer. De behöver ställa sig frågan: Passar det här in i vår verksamhet eller affär? Snarare än: Hur får vi in det här i vår affär, gärna så snabbt som möjligt? Det gäller att stanna upp – att noggrant undersöka och skaffa sig kunskap om de utmaningar och möjligheter som uppstår i dagens snabba och föränderliga omvärld, och inom den marknad där vi verkar. 2020 är till exempel digitaliseringen inte något separat – den är en del av allas vår verklighet och vi behöver hitta formen för den i just vår verksamhet. Risken är annars att också den blir ett trendtåg, säger Helena.

– Jag har aldrig träffat en arbetsplats som inte består av människor som förväntas samarbeta och leverera resultat, säger Helena. Jag har heller aldrig träffat en arbetsplats som inte har ett styrande regelverk och system som förväntas följas. Ibland är det mest självklara en stor utmaning för många chefer att få till i praktiken. De strukturella, relationella och existentiella delarna är alltid närvarande på arbetsplatser, även om de inte hörs eller syns. Inte separat, utan samtidigt i varje stund. De 4 essen är skriven för att hjälpa ledning och chefer att förstå den dynamiken, avslutar Helena.

Provläs De 4 essen på arbetsplatsen här och lär dig mer om styrning, samskapande, självkännedom och skräddarsytt.

Zenzé Organisation & Ledarskap

Följ företag:

  • Följ Zenzé Organisation & Ledarskap

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Helhetsledarskap

Potentialen med helhetsledarskap är enorm. En arbetsplats med 300 anställda fattar ca 10 500 000 beslut per dag. De flesta av besluten är "samma som vi gjorde igår".

Vilken förflyttning vill du bidra till de närmaste veckorna?

Boken De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap – av Helena Zenzé ger dig en överblick över allt du behöver veta om du är chef eller ledare på en arbetsplats. Den beskriver helhetsledarskapets 4 ess och hur dom jämbördigt förenklar för ledarskapet att få allt och alla med sig i en och samma riktning.

Beställ boken här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill