Agerus

Agerus är ett forsknings- och utvecklingsföretag sprunget ur arbetslivsforskning och vetenskapliga teorier främst kopplat till Stockholms Universitet.

Resultatet av vår forskning och mångåriga tillämpning är tillgängligt genom Agerus metod för bättre prestation, effektivitet och hälsa.

Inom ramen för vår metod erbjuder vi:
– vetenskapliga utvecklingskoncept
– webbaserade systemverktyg
– utbildning och expertkonsultation

Agerus startade sin kommersiella verksamhet 2006. Idag använder en lång rad företag och organisationer vår metod, våra koncept och verktyg, både här i Sverige och internationellt. Till nytta för organisationen, för människorna i organisationen och för varumärket.

Våra systemverktyg

Agerus Survey

Agerus Survey är ett mät- och analysverktyg som kan används för alla typer av interna undersökningar t ex medarbetarundersökningar. Förutsättningarna för prestation (VILL, VET, KAN, FÅR, BÖR ©), effektivitet och hälsa kartläggs genom Agerus unika index och vetenskapliga modeller. Dessutom finns ett bibliotek av kompletterande applikationer för att möta kundernas alla behov av interna mätningar

 

Agerus Worklife

Agerus Worklife är en systemplattform med utvalda verktyg som samlar medarbetare, chefer och ledning i det dagliga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Samtliga medarbetare involveras i en process som fokuserar på att stärka de förutsättningar som styr vår prestation, effektivitet och vår hälsa.

 

Agerus Performance Review

Agerus Performance Review är ett systemverktyg som ger ett komplett digitalt stöd för en utvecklande dialog mellan medarbetare och chef baserat på Agerus unika metod.

Utvecklingssamtal kan startas när som helst och hur ofta som helst. Både chef och medarbetare har tillgång till dokumentationen.

 

Agerus Academy

Agerus Academy erbjuder utbildning, support och konsultstöd för verksamhetsutveckling med vårt synsätt och vetenskapliga metod som bas;
• Utbildning och inspirationsföredrag
• Filmer och publikationer
• Support och expertrådgivning genom egna konsulter och certifierade konsultpartners

 

Agerus

Tel 021 490 05 90
info@agerus.se

info@agerus.se
www.agerus.com

Följ företag:

  • Följ Agerus

Dela:

Nyheter
Facebook