Annonssamarbete Motivation.se + AS3 Svenska AB

Chefen som förändringsledare – i VUCA-världen

Katarina Moberg, AS3: Ledarskap för att hantera ökad förändringstakt.

Ledarskap | AS3 Svenska AB | MARS 2021

Den traditionella karriärstegen, där man utbildar sig, fördjupar sig och siktar mot chefskap, håller på att utmanas och kommer säkerligen att ersättas av ett mer flexibelt sätt att se på arbete och utkomst av arbete.

Den traditionella karriärstegen, där man utbildar sig, fördjupar sig och siktar mot chefskap, håller på att utmanas och kommer säkerligen att ersättas av ett mer flexibelt sätt att se på arbete och utkomst av arbete.

Det senaste årets Covid-kris har lett till att många verksamheter på olika sätt har behövt skärskåda sitt sätt att arbeta på och leda framåt. Hur tufft det än har varit så påskyndar det ändå lärandet och ger enorma möjligheter att ta nya kliv. I en alltmer föränderlig värld, med en förändringstakt som ökar – 1000 gånger, enligt vissa framtidsforskare – är det en viktig del i ledarskapet att aktivt och medvetet kliva in i rollen som förändringsledare.

VUCA är en förkortning av orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity, och är ett begrepp för att förklara förändring. På svenska motsvarar det ungefär instabilitet/rörlighet, osäkehet, komplexitet och tvetydighet. Då förstår ni att Vuca-världen är här för att stanna – och att den både utmanar och utvecklar ledarskapet.

AS3 är nordisk partner till LHH, som är en av världens största aktörer inom workforce transformation. De ägs i sin tur av The Adecco Group. Malin Persson är VD på Adecco Sverige, och vi hade nyligen ett webinarium där Malin beskrev VUCA-begreppet närmare.

Hon berättade bland annat att VUCA ursprungligen kommer från amerikanska armén under 80-talet, och bygger på olika ledarskapsteorier för att beskriva den mer flyktiga, osäkra, komplexa värld som upplevdes som ett resultat av kalla krigets slut. Under 2000-talet har VUCA applicerats i strategiskt ledarskap för större organisationer och vinstdrivande företag.

I och med Covid-krisen så blev detta begrepp högst aktuellt, då vi var tvungna att från en dag till en annan ställa om vårt arbetsliv. Och i många fall har det gått riktigt bra. Nu gäller att även ledarskapet ställs om.

Ledaregenskaper som stöttar förändring

Som en följd av en alltmer föränderlig, osäker värld, behöver även ledarskapet stötta denna utveckling. Malin Persson säger vidare att man till VUCA-begreppet även bör lägga till det mellanmänskliga perspektivet och det visionära ledarskapet. På Adecco har man därför vid rekryteringar tagit detta i åtanke; utöver de formella kompetenskraven, letar man också efter egenskaper såsom förmåga att påverka, lösa problem, facilitera förändring, säkra relationer och samarbete. Man gör också tester vid rekryteringen, som påvisar dessa egenskaper.

Ett medvetet ledarskap som stöttar förändring är en viktig del. Utöver det lyfts också andra faktorer fram, som exempelvis the Future Organization har lyft fram. Det handlar om ett helt kitt av roller och förhållningssätt som ledarskapet på ett eller annat sätt måste behärska. Man behöver ha en uppsättning nya egenskaper och färdigheter med sig samt också ha ett betydligt större omfång. Utöver att vara chef bör man till exempel ha ett globalt perspektiv, kunna coacha, länka samman, uppfinna, vara serviceminded och tekniskt uppdaterad. Man måste också vara en duktig kommunikatör och en futurist. Med det sistnämnda menas att man behöver ha en framåtblick och vara nyfiken på utveckling, förkovring och trendspaning.

Även arbetsformerna behöver uppdateras

Den traditionella karriärstegen, där man utbildar sig, fördjupar sig och siktar mot chefskap, håller också på att utmanas och kommer säkerligen att ersättas av ett mer flexibelt sätt att se på arbete och utkomst av arbete. Den traditionella karriären där man utbildar sig, arbetar och sedan går i pension, kan komma att ersättas av ett mer flexibelt och rörligt arbetsliv. Det kan då handla om ett arbetsliv som styrs mer av att man tar konsultuppdrag, att man pausar, byter inriktning, förkovrar sig, och växlar mellan att vara fast anställd och konsult – allt utifrån de behov som både arbetstagare och arbetsgivare har vid varje given tidpunkt.

Självfallet påverkar detta många andra faktorer i livet, och de behöver stöttas på olika sätt i form av nya stödformer, försäkringslösningar och så vidare – för att underlätta ett mer VUCA-kompatibelt arbetsliv.

Struktur och stabilitet – i en oförutsägbar vardag

Det är knappast en slump att agilitet successivt har blivit viktigare under många år av utveckling. Agilt arbetssätt skapar ramverk och en stabil grund som stöttar även när den marknad vi agerar på inte är stabil.

Övning ger färdighet, och vår förmåga att hantera förändring kan tränas upp. En annan viktig infallsvinkel handlar därför om uthållighet och förmåga att återhämta sig; så kallad resiliens.

Resiliens

Slutligen:

 • Var förberedd på det oförberedda
 • Reflektera över vad alla de fyra faktorerna i VUCA (instabilitet/rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet) betyder för dig och din verksamhet
 • Implementera en VUCA-strategi för din organisation!
 • Identifiera nyckelkompetenser och arbeta med dem löpande
 • Coacha och utveckla medarbetares förändringsförmåga
 • Prata om förväntning på utkomst av arbete
 • Stötta självledarskap och ledarskap
 • Utveckla både tekniska och interpersonella kompetenser
 • Bygg resiliens och kliv aktivt in i rollen som förändringsledare

Följ företag:

 • Följ AS3 Svenska AB

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Sedan 1989 har AS3 arbetat som strategisk och operativ samarbetspartner i samband med förändringsprocesser hos nordiska företag och organisationer. Vi deltar aktivt som diskussionspartner, rådgivare och coach till företagsledningen och medarbetare. Med vår verksamhet gör vi skillnad i nordiskt affärsliv och offentlig sektor samt för de 30 000 individer som deltar i rådgivningsprogram via oss varje år i Sverige, Norden och internationellt.

Vår rådgivning utgår från transitionsteorin. Vi är en värdestyrd verksamhet som arbetar utifrån våra tre kärnvärderingar: professionalitet, affärsorientering och långsiktighet.

Läs mer om AS3 här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill