Annonssamarbete Motivation.se + AS3 Svenska AB

Hur skapa lugn i tider av oro?

Med rätt kommunikation kan ni klara transitionen in i den nya värld som coronakrisen har skapat.

Kommunicera | Ledarskap | AS3 Svenska AB | APRIL 2020

Att lyssna och kommunicera är nyckeln till framgång i oroliga tider. Vi kanske inte har alla svar, men om vi ger utrymme för reaktioner, kommunikation, reflektion och lärande, går vi stärka ur krisen.

Att lyssna och kommunicera är nyckeln till framgång i oroliga tider. Vi kanske inte har alla svar, men om vi ger utrymme för reaktioner, kommunikation, reflektion och lärande, går vi stärka ur krisen.

Coronakrisen skapar stor osäkerhet och oro för både företagen och deras medarbetare. I tider som dessa är det viktigare än någonsin att som chef och ledare kunna kommunicera rätt och skapa en känsla av lugn. Det viktiga är att hålla igång kommunikationen och att möta reaktionerna såsom de är – inte som de ”borde” vara.

Vi kan nog alla konstatera att vår värld inte längre ser ut som tidigare och att den inte heller i framtiden kommer att vara sig lik. Covid -19 och Corona-krisen kommer att förändra oss i grunden, men säkert kommer det också att finnas ett enormt lärande som skapar nya möjligheter. Det enda vi kan veta är att vi behöver förhålla oss till en ny värld och en ny verklighet.

Vi på AS3 pratar ofta om begreppet VUCA, och det har nog aldrig varit mer relevant som en förklaringsmodell för förändring. VUCA (Volatility, Uncertainity, Complexity, Ambuigity), står för att vår omvärld är allt mer volatil, det vill säga rörlig och instabil, allt mer osäker, komplex och tvetydig. Det går snabbare och snabbare, vi ser hur börsen svänger, hur världsekonomin skakar och hur vi i vår globala värld hänger ihop på ett sätt som får sanslösa konsekvenser i alla sektorer av våra samhällen. Och vetenskapsmännen vittnar om att detta inte kommer att vara sista gången. Vi behöver lära oss att hantera snabba svängningar, leda allt fler förändringsprojekt, och stötta människor att hantera allt som sker. Inte bara genom att peka på fakta och analys, utan också genom att hantera de mänskliga reaktionerna på det som sker, och skapa lugn i en tid av oro.

Vuca

Möta reaktioner, krishantera och skapa lugn

Hur möta reaktioner och krishantera på ett bra sätt? Denna fråga ställde vi till våra deltagare på ett event nyligen, och fick flera kloka svar i form av; kommunikation, fokus, struktur, ordning, och så vidare. Och visst är det så! Mer än någonsin behöver vi hålla fast i det vi vet, lyssna och hantera människors rädslor, oro och tankar och försöka hitta någon slags ordning i kaoset. Dessutom behöver vi hantera att vi får leda utan att egentligen ha alla svar eller fakta och att dessa svar eller fakta i nästa sekund kan vara irrelevanta eller ersatta av ny information. Vi behöver ta oss tid för att lyssna, och möta människors reaktioner. Hur kan man skapa lugn i tid av oro?

Vår nästa fråga till publiken var: Hur kan man skapa lugn i tid av oro? Svaren som kom in handlade om tydliga prioriteringar, fokus, vardag, pepp, driv, inspirera andra, gemenskap, skypefika, en känsla av tillsammans, kommunikation och ett närmre ledarskap.

Vi reagerar alla olika vid kriser eller förändringar som är viktiga för oss, och vi vet att flera faktorer påverkas;

 1. Produktiviteten
 2. Motivationen
 3. Energin i arbetet
 4. Relationen till våra kollegor
 5. Vi har ett ökat behov av information
 6. Fokus på; hur påverkar detta mig?
 7. Människors reaktioner skiljer sig från person till person

Hur gärna man än vill så tar det olika lång tid för oss att hantera kriser och förändringar och det finns ingen ”one size fits all”-lösning hur mycket vi än önskar det.

Reaktionernas påverkan på transitionen

Våra reaktioner tar sig dessutom uttryck på olika sätt, med olika frekvens och hastighet, och med olika grad av acceptans för det inträffade. Vårt sätt att hantera en viktig, stor förändring som påverkar oss, kommer att dra igång ett helt register av reaktioner och en så kallad transition.

Med transition menas den inre, mentala anpassningen till en yttre förändring av vikt. Och det får en inverkan på vår energi, motivation, handlingskraft och så vidare. I ett första skede handlar det om att som chef se och lyssna till dessa reaktioner, som ett sätt att underlätta för medarbetare. Många gånger lägger vi otroligt mycket vikt på att förstå och att försöka finna fakta, men kanske har vi inte hela bilden klar för oss och det kommer att finnas tid för just analys, fakta och förklaringsmodeller.

Kommunicera- prata, prata och prata just nu

När en kris eller större förändring av vikt precis har inträffat, lägg krutet på att lyssna på människor och låt dem ventilera sina tankar och sin oro. Ett viktigt moment i att möta människors reaktioner är att låta dem komma och att ta tid för att prata, prata och prata som ett sätt att ventilera och avreagera sig. Det ör ett sätt att minska pressen och påskyndar processen. Varva sedan detta med information, information och information som ett sätt att dels säkerställa en genuin förståelse för var och ens situation, dels att minska den press och stress som många gånger uppstår.

Reaktioner

Reaktionerna kan variera i all oändlighet

Att lyssna och kommunicera är nyckeln till framgång i oroliga tider. Vi kanske inte har alla svar, men om vi ger utrymme för reaktioner, kommunikation, reflektion och lärande, går vi stärka ur krisen. Var kan vi börja och vad kan vi lära av det som sker?

 1. Lyssna på människors reaktioner och möt dem där de är, inte där du tycker att de bör vara
 2. Tänk kreativt och hur kan vi lära nytt?
 3. Var så transparent som möjligt
 4. Kommunicera max tre budskap åt gången
 5. Se processen som ett livslångt lärande…
 6. Kommunicera några få milstolpar åt gången och upprepa dem
 7. Sist men inte minst; kommunicera, kommunicera och kommunicera även om du inte har någon ny information att komma med.

Var rädd om dig själv – hantera din oro

När man skall stötta andra är det också viktigt att ta sig tid för egen återhämtning och balans i livet. Med en enkel modell kan man snabbt göra en ”självdiagnos” kring vad som upptar det mesta av ens tid och vad man faktiskt behöver agera kring, för att ha en långsiktig balans i sin tillvaro. Om arbetet under en period tar för mycket tid och kraft, skippar vi lätt de intressen och hobbies efter arbetstid som ger oss energi, till exempel träning, som kanske får stryka på foten. I och med det mår vi sämre mentalt och sover sämre, och därmed är en ond spiral igång. Kan vi på något sätt balansera upp så att vi har åtminstone två av tre moment på plats, har vi en stabil tillvaro. Hur ser din balans ut just nu, och vad kan du göra för att säkerställa den i tider av oro?

Jobb - Fritid - Själ

Sist men inte minst… Det kommer att bli bra på sikt!

Följ företag:

 • Följ AS3 Svenska AB

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

OM AS3

Sedan 1989 har AS3 arbetat som strategisk och operativ samarbetspartner i samband med förändringsprocesser hos nordiska företag och organisationer. Vi deltar aktivt som diskussionspartner, rådgivare och coach till företagsledningen och medarbetare. Med vår verksamhet gör vi skillnad i nordiskt affärsliv och offentlig sektor samt för de 30 000 individer som deltar i rådgivningsprogram via oss varje år i Sverige, Norden och internationellt.

Vår rådgivning utgår från transitionsteorin. Vi är en värdestyrd verksamhet som arbetar utifrån våra tre kärnvärderingar: professionalitet, affärsorientering och långsiktighet.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill