Annonssamarbete Motivation.se + AS3 Svenska AB

Vikten av upskilling och reskilling – nu!

Katarina Moberg, AS3: Här bjuder vi på våra case och tankar kring kompetensutveckling.

Utbildning | AS3 Svenska AB | FEB 2020

Forskning visar att vi behöver ägna oss åt förmågor som rör att lära sig nytt, ständigt förkovra sig och hitta andra sätt att lösa tidigare uppgifter på.

Forskning visar att vi behöver ägna oss åt förmågor som rör att lära sig nytt, ständigt förkovra sig och hitta andra sätt att lösa tidigare uppgifter på.

Det kan knappast ha undgått någon att kompetensbrist är ett massivt problem för många verksamheter. Alldeles nyligen presenterade bland andra Arbetsförmedlingen en prognos om att det under de närmaste 5 åren kommer att vara ett underskott på drygt 100 000 utbildade. Enligt World Economic Forum kommer 54 procent av all personal behöva betydande omskolning och fortbildning redan 2022! 

Behovet av det som kallas upskilling och reskilling har aldrig varit större men hur gör man i praktiken? Och vad är egentligen skillnaden?

Definitionerna nedan från Cambridge Dictionary tycker jag prickar rätt;

Upskilling – the process of learning new skills or of teaching workers new skills.
Reskilling – the process of learning new skills so you can do a different job, or of training people to do a different job.

Forskning visar att vi kommer att behöva ägna oss åt både förmågor som rör att lära sig nytt, men också att vidareutbilda sig, ständigt förkovra sig och hitta andra sätt att lösa tidigare uppgifter på. Det kan också sägas som man gjorde i World Economic Forum 2018: “2000-talets analfabeter kommer inte att vara de som inte kan läsa och skriva, utan de som inte kan lära, lära sig av med gammalt och lära nytt”.  Så sant men ack så jobbigt att läsa för det betyder att en stor del av ansvaret kommer att landa på mig som individ. Vi medarbetare behöver aktivt förhålla oss till frågan och ständigt försöka lära och lära nytt. Men det behövs såklart insatser på alla instanser och nivåer för att möta framtidens kompetenskrav. Frågan är då vad man som organisation kan göra?

Sätt upp en kompetensstrategi

För det första behöver man ha klart för sig vilken kompetens det är vi kommer att behöva framåt. Något som per definition rör sig om att rusta medarbetarna och klä på dem ny kunskap för att de ska kunna utföra sina jobb på ett nytt sätt (up-skilling) eller handlar det om att det behövs helt nya kompetenser (re-skilling).

Och hur i hela fridens namn ska man veta vad framtiden kräver i form av nya roller och funktioner? Svaret är väl helt enkelt att vi inte helt och fullt kan veta, annat än att AI och robotisering i form av effektivisering av enklare funktioner kommer att göra att vi behöver arbeta annorlunda. Börja göra analysen nu.

Vi på AS3 har hjälpt ett flertal kunder att närma sig frågan och nedan berättar jag hur man på ett pragmatiskt och strukturerat sätt kan börja resan mot framtiden:

 • Analys av befintliga kompetenser och strategi för framtida behov.
 • Utforma en kompetensplan.
 • Utvärdera och inkludera medarbetarna i gapet mellan nutid och framtid.
 • Arbeta aktivt med intern kompetensöverföring, innovation och lärande.
 • Identifiera ett antal källor för lärande.
 • Följ upp och mät insatserna.

Den viktiga dialogen

Det finns ingen absolut sanning kring sanning och kompetens utan faktum är att dialog och en närhet till både individ och organisation är en framgångsfaktor. Ett led i arbetet är att redan nu börja väcka tankarna kring individens egen utveckling. Det innebär också att man samtidigt behöver stärka cheferna kring att kunna ha bra och kvalificerade karriärsamtal/utvecklingsdialoger. Vi märker ofta att man gärna undviker detta då man är rädd för att slå ner på ambitioner eller förväntningar som man inte kan leva upp till. Men att inte ha dialogen är inget alternativ. Möt och mät istället!

Bredda kompetensbegreppet

En annan del av det framtida lärandet handlar också om att frångå vårt tidigare sätt att se kompetens enbart som en form av utbildning eller certifiering. Framtidens lärande kommer att handla mycket mer om så kallade soft skills och förmåga till samarbete, kognitiv flexiblitet, att länka samman information och skapa värde genom att tolka det AI och big data har försett oss med.

Ett upskillning/reskilling case ifrån vardagen

Såhär har vi på AS3 gjort för att stötta en modig och framåtlutad organisation som står inför det faktum att de 2023 kommer att vara datadriva och automatiserade:

Mångsidig kompetens
 • Förstudie, omvärldsanalys kompetensramverk
 • Workshop för medarbetare kring framtida kompetenser
 • Egen omvärldsspaning
 • Inspirationsseminarium för medarbetare
 • Workshop chefer kring karriärdialog
 • Självskattning kompetenser, chef och medarbetare
 • Karriärdialog chef och medarbetare
 • Utarbetande av läroplan
 • Workshops kring kompetens och soft skills
 • Kontinuerlig dialog, chef och medarbetare

I dessa tio steg ingår insatser på många plan och ett antal aktiviteter utöver detta som alla syftar till att man genom ett större grepp skapar inkludering, handling och framåtdrift. Det är ingen enkel resa men ett av många exempel på hur man kan gå tillväga.

Kundens lärande i projektet har handlat om att:

 • Säkerställa tydliga mandat, vad gäller och för vem?
 • Jobba med coaching som verktyg
 • Prata om lessons learned i vardagen
 • Stenkoll på budget, uppföljning kostnader
 • Säkerställ att vägledande principer tillvaratas
 • Vara modiga!

Vad behöver vi som medarbetare göra och förhålla oss till när det gäller kompetens?

Låt oss börja, var och en att faktiskt också göra en plan för aktivt lärande, i vardagen, tillsammans med våra kollegor och för vår egen skull. Hur kan man säkerställa att man är à jour inom sin verksamhet, att man ständigt utvecklas och att man faktiskt är anställningsbar? Nedan ges ett antal exempel på vad detta kan vara:

Framtidens nyckelkompetenser

Vad kan vi alla börja göra nu?

The Sky is the limit om vi bara vågar se det så…Gör en plan för kontinuerligt lärande – till exempel 5-15 minuter/dag:

 • Ted talk
 • Tidskrifter
 • E-learning/onlinekurser
 • Seminarier
 • Nya projekt
 • Teori och praktik
 • Interna & externa utbildningar
 • Uppdragsutbildningar
 • Blocka tid för reflektion
 • Madder/Faddersystem internt
 • Kostnadsfria universitetsutbildningar
 • Metakunskap – lärande om lärandet!

Följ företag:

 • Följ AS3 Svenska AB

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning

Dela:

Sedan 1989 har AS3 arbetat som strategisk och operativ samarbetspartner i samband med förändringsprocesser hos nordiska företag och organisationer. Vi deltar aktivt som diskussionspartner, rådgivare och coach till företagsledningen och medarbetare. Med vår verksamhet gör vi skillnad i nordiskt affärsliv och offentlig sektor samt för de 30 000 individer som deltar i rådgivningsprogram via oss varje år i Sverige, Norden och internationellt.

Vår rådgivning utgår från transitionsteorin. Vi är en värdestyrd verksamhet som arbetar utifrån våra tre kärnvärderingar: professionalitet, affärsorientering och långsiktighet.

Läs mer om AS3 här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill