Belbin Sverige AB

Teamroller

person_coordinator

Co-Ordinator (CO)

Co-ordinator behövs för att sätta fokus på teamets mål, se till att alla bidrar och att arbetet som behöver göras delegeras på rätt sätt.
person_completer_finisher

Completer Finisher (CF)

Completer Finisher är mest effektiva i slutet av ett arbete för att kvalitetssäkra standarden och se till att eventuella misstag, avikelser och detaljer korrigeras så att högsta möjliga standard nås när det gäller kvalitetskontroll.
person_implementer

Implementer (IMP)

Implementer behövs för att planera praktiska, genomförbara strategier och genomföra dessa så effektivt som möjligt.
person_monitor_evaluator

Monitor Evaluator (ME)

Ett efter ett började de olika teamrollbeteendena framträda. Monitor Evaluator behövs för att ge ett logiskt perspektiv, göra en opartisk bedömning där så behövs och summera och väga teamets olika alternativ på ett objektivt sätt.
person_plant

Plant (PL)

Den första teamrollen som identifierades var rollen som Plant. Beteendet kallas så eftersom individer med detta beteende "planterades" in i varje team under en fas av forskningen. De tenderar vara mycket kreativa och bra på att lösa problem på ett okonventionella sätt.
person_resource_investigator

Resource Investigator (RI)

När teamet var i riskzonen för att bli isolerade och för introverta gav Resource Investigator kunskap om motstånd och externa stridigheter och såg till att teamets ideer fördes ut till världen utanför teamet.
person_shaper

Shaper (SH)

Utmanande individer kända som Shaper ger den nödvändiga drivkraften för att säkerställa att teamet fortsätter framåt utan att tappa fokus och momentum.
person_specialist

Specialist (SP)

Det var efter den initiala forskningen var färdig som den nionde teamrollen framträdde. I den verkliga världen är värdet av en individ med djupa kunskaper och insikter i ett nyckelområde erkänd och blev ytterligare ett väsentligt teamrollbidrag.
person_teamworker

Teamworker (TW)

Teamworker hjälper teamet att ta form. De använder sin mångsidighet för att identifier arbete som behöver göras och slutför dessa arbeten på uppdag av teamet.

Belbin är ett konsultföretag vars huvudverksamhet är att representera Belbin Associates forskning, tester och verktyg i Sverige och Malta.

Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR människor i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. Vi genomför också föreläsningar och konsultarbete när det gäller utveckling av team, ledningsgrupper, projektteam etc.

Vi erbjuder licensiering i Belbin Team Skills®, ackreditering i Belbin Teamroller™, licensiering i Teamopoly®, ackreditering i Get Set och vi säljer Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Ett brett konsultnätverk

Bolaget består av tre personer; Christer B Jansson, Inger Melkersson och Vladimir Djordjevic plus ett existerande konsultnätverk med över 300 interna och externa tränade konsulter i Sverige, samt ett stort antal konsulter internationellt via Belbin Associates.

Lång erfarenhet

Vi har sedan 1991 arbetat med att skapa förändring i företag så de blir mer teamorienterade då vi började arbeta med Belbins forskning. Vi har utvecklat företag, organisationer, team och individer att bli mer effektiva och tryggare i teamarbetet. Sedan 1993 har vi dessutom tränat andra konsulter och interna handledare som har rätt att använda sig av Belbins testinstrument för att utveckla team. Några av dem finner du här på vår hemsida. Tag gärna kontakt med våra referenser eller läs några av dessa på vår hemsida www.belbin.se

VD-dagen den 1 oktober 2019 i Stockholm

Belbin Sverige AB medverkar som utställare på VD-dagen på Grand Hotel i Stockholm den 1 oktober 2019.

Personal & Chef i Göteborg den 9-10 oktober

Vi ställer ut på Personal & Chefsmässan i Göteborg. Besök vår monter A:02

Afternoon The – Onsdag 9 oktober kl 14.00 – 15.00 på Personal & Chefsmässan i Göteborg

Öppenhet & Tillit i grupputveckling med hjälp av Belbin Team Skills®

Belbin Team Skills® används för att identifiera beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. När det handlar om att utveckla individer, lösa konflikter eller finjustera högpresterande team ger Belbin relationsmönstret för hur vi bidrar, relaterar och samverkar. Utifrån detta kan vi säkerställa att individer och team kommunicerar och arbetar tillsammans med större förståelse samt får en ökad grad av öppenhet och tillit.

Inför seminariet får du göra Din egen Belbin Team Skills® profil med egen och kollegornas syn på hur du bidrar, relaterar och samverkar med andra, detta sker online. Du får feedback på din Belbin profil och vi visar också hur Belbin används i praktiken. Dokumentation ingår: ”Varför vissa team lyckas”  (sammanfattning av Dr Belbin böcker Management Teams och Teamroller i praktiken)       

HR-dagen i Örebro 25 oktober 2019

Välkommen att besöka oss på HR-dagen i Örebro, Elite Stora Hotellet den 25 oktober
Vi ställer ut med monter och medverkar med ett seminarium Öppenhet & Tillit i grupputveckling med hjälp av Belbin Team Skills®

HR-dagen i Stockholm den 15 december 2019

Välkommen att besöka oss på HR-dagen i Stockholm, Münchenbryggeriet, den 15 december 2019,
Vi ställer ut med monter och medverkar med ett seminarium Öppenhet & Tillit i grupputveckling med hjälp av Belbin Team Skills®

Belbin Sverige AB

Katrinelund 465B
715 92 Stora Mellösa
Tel 08-446 4940

info@belbin.se
www.belbin.se

Följ företag:

  • Följ Belbin Sverige AB

Dela:

Våra utbildningar


Ackreditering i Belbin Teamroller

Ackrediteringskursen är den ideala kursen för dig som är professionell och vill använda dig av Belbin Teamroller för att utveckla individer och team och som vill lära ut modellen.

Läs mer Anmäl dig

Podcast
Facebook