Ennova

Om Ennova

Starka kompetenser, erfarenheter och "know-how" är kärnan i Ennova. Det ger möjlighet att utföra medarbetar-, chefs- och kundundersökningar som ger äkta värde i kundernas organisation.

Från kontoren i Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Århus sysselsätter Ennova ca 80 heltidsanställda som alla är experter inom projektledning, kommunikation, analys och rådgivning. Mer än 90 procent av alla medarbetare har en universitetsutbildning på masternivå eller högre.

Förmågan att serva flera av Nordens största företag och vana att presentera resultat för ledningsgrupper och styrelser ska dessutom ses i förhållande till vår kärna av seniorkonsulter som ofta har 10-15 års erfarenhet inom Ennovas fokusområde: fact-based advisory.

Kundservice och produkternas kvalitet har alltid varit nyckeln till Ennovas framgång.

Kunden i centrum

Ett kännetecken för Ennova har i alla år varit en strävan efter att erbjuda kunderna de bästa lösningarna baserade på den senaste forskningen. Men det räcker inte bara med rätt metoder. Ennova har därför under många år utvecklat processer, verktyg och system som gör samarbetet med Ennova smidigt och effektivt - oavsett uppgiftens storlek.

Ennovas medarbetare är starkt fokuserade på att tillmötesgå våra kunders behov - vi kallar det "will to succeed". För våra kunder betyder det att agera och ta ansvar för projektet från dag 1.

Som ett led i Ennovas strategiska målsättning att leverera tjänster av allra högsta kvalitet genomför företaget löpande undersökningar av kundernas nöjdhet och lojalitet. På en skala från 0-100 har lojaliteten över en 10-årsperiod konstant varit över 80, vilket motsvarar ett mycket högt förtroende för Ennova.

Det är ett resultat som vi är stolta över och som vi varje dag arbetar målinriktat för att upprätthålla.

Ett urval av Ennovas kunder är Lantmännen, NCC, Nordea och SAS.

Nyheter

GLOBAL EMPLOYEE AND LEADERSHIP INDEX 2017
Hur står det till med arbetsglädjen och ledarskapskvaliteten i Sverige, och resten av världen?

Få tillgång till rapporten här:

Kontakt

Om du vill veta mer om Ennovas koncept, eller om hur vi skulle kunna hjälpa dig som arbetar med HR frågor så är du välkommen att kontakta:

Agneta Saxeby, Ennova

Agneta Saxeby
070-623 27 26
Agneta.Saxeby@ennova.com 

Eller gå in på vår hemsida och lär känna oss bättre: http://se.ennova.com

 

Ennova

Besöksadress

Östermalmsgatan 87b, 1tr
114 59 Stockholm

Telefon

08 545 670 80

email@ennova.com
www.ennova.com

Dela:

http://se.ennova.com/kunskap/global-employee-and-leadership-index.aspx
Vår blogg
Pressreleaser
LinkedIn