Grundläggande styrelseutbildning

Öppen utbildning

Kort om: Grundläggande styrelseutbildning

Plats/Ort:
Stockholm
Längd:
1 dagar
Kostnad:
6.750 kr
Kategori:
Organisation / verksamhet

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Grundläggande styrelseutbildning

För dig som vill få grundläggande kunskap inom styrelsearbete

Att starta och driva ett företag är en uppgift att ta på stort allvar. Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Det är inte ovanligt att man som ägare och VD både säljer, sköter bokföringen och sitter i styrelsen. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete saknas i alltför många små och medelstora företag men är en nöd- vändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. Idag baserar fler och fler bolag sin konkurrenskraft på kunskap och den bör då också synas i styrelsen. Det yttersta ansvaret för ett aktiebolags verksamhet och utveckling har dess ägare, VD och styrelsen. Den dag företaget önskar en checkkredit eller ett lån för en investering är också bankerna väldigt intresserade av styrelsens och ledningens kompetens.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag, som idag inte har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har begränsad erfarenhet av styrelsearbete, eller saknar erfarenhet om hur aktivt styrelse- arbete skall utföras. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. Utbildningen blandar teori och praktik på en grundläggande nivå.

Efter utbildningen bör du kunna:

  • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete

  • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse

  • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter

  • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet

  • Ge exempel på ekonomisk information som kan vara viktig för styrelsen

  • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året

  • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
  • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens

  • Göra utvärdering av styrelsearbetet

Arbetssätt under utbildningen

Endagsutbildning där föreläsningar varvas med många olika praktiska “hands on” övningar och grupparbeten.

Efter genomgången utbildning skall du kunna starta upp en egen styrelse eller effektivisera ett befintligt styrelsearbete. Du skall också kunna åta dig uppdrag som ledamot, nu eller senare, i annat företags styrelse.

Praktisk information

Morgonfika, lunch, eftermiddagsfika samt kurslitteratur ingår i avgiften Begränsat antal platser!

Executive People

c/o Tegnérhuset
Kopparbergsvägen 45, 2 tr
722 19 Västerås

Telefon: 021-33 80 800
Mobil: 0768-53 35 75

info@executivepeople.se
www.executivepeople.se

Följ företag:

  • Följ Executive People

Dela:

Våra utbildningar


VD-programmet

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser ...

Läs mer Anmäl dig


Grundläggande VD-utbildning

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Certifierad VD – 20 dagar

Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en VD-Certifiering -Diplomerad vd, ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och som spetsar ditt cv för framtida vd-uppdrag.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Elite palace Hotel. St:Eriksgatan, Stockholm & Spanien