Gaia Leadership

Varje människa är en ledare!

I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en del av det mest relevanta ledarskapet. Detta oavsett om man är medarbetare eller chef. Genom ökad medvetenhet och närvaro stärks förmågan att röra sig mellan olika perspektiv, att leda och hantera olika intressen, att bygga starka team, att skapa och utveckla relationer.

För Gaia Leadership är ledarskap en nyckel till konstruktivt förändringsarbete. Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat uppnås bara när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål. Trots att många känner till detta samband är det en utmaning att skapa förutsättningar för att tillvarata kraften och förmågan som finns i varje människa. Gaia Leadership är en strategisk partner till verksamheter och individer som på allvar vill genomföra väsentlig utveckling - transformation. 

Gaia Leadership har sedan vi startade 1998 träffat och utvecklat tiotusentals toppledare och första linjens chefer inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi har kunder både i Sverige men även internationellt med tyngdpunkt på Europa, Nordamerika och Asien. Oftast vill våra kunder ha genomgripande program i hela eller delar av organisationen men det händer också att vi stöttar och utvecklar individer.

Inom ramen för Gaia Leadership Academy erbjuder vi öppna utvecklingsprogram. Våra konsulter som driver och utvecklar programmen, har alla mångårig erfarenhet både från eget ledarskap, som coacher och som organisationsutvecklare. Välkommen att ta del av utbudet som presenteras nedan!

Postadress

Mäster Samuelsgatan 42, 4tr
SE-111 57 Stockholm

Besöksadress

Hötorgshus 4, Plan 4

Telefon

08-459 77 80

info@gaialeadership.se
www.gaialeadership.se

Dela:

Blogg

Våra utbildningar


Det Coachande Ledarskapet

Programmet vänder sig till chefer och nyckelpersoner.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Det Offensiva Ledarskapet

För chefer som är nyfikna på att utveckla sitt ledarskap och som vill skapa resultat på ny nivå.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Presentationsteknik – vilket intryck vill du ge?

Vi rustar dig att göra presentationer som gör att åhörarna lyssnar, tar till sig och agerar utifrån det du säger.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Att äga sin arena – ett kvinnligt perspektiv

Låt dig inspireras av de framgångsrika kvinnliga talare och ledare vi intervjuat de senaste månaderna för att höra hur de lyckats på scen – och vad de haft att brottas ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Gaia Change Maker – Beta version

Programmet ger dig djupare självkännedom och ökade förutsättningar att påbörja eller fortsätta resan mot högre utveckling och ett mognare ledarskap.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm city

Artiklar skrivna av oss

Gaias nyhetsbrev

Facebook