Företagsanpassad utbildning

Kort om: Det Offensiva Ledarskapet

Plats/Ort:
Stockholm
Längd:
8 dagar
Kostnad:
65 000 kr ex. moms

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Det Offensiva Ledarskapet

Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om chefens ledarskap över medarbetaren ineffektiv. Att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag, att försöka motivera och ta ansvar för medarbetarnas utveckling och resultat blir i längden ohållbart. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen. Detta ledarskap kallar vi Det Offensiva Ledarskapet.

Genom åren har vi stöttat hundratals organisationer och ledningsgrupper med att införa Det Offensiva Ledarskapet.

Programmet baseras på:

  • Den kunskap vi erhållit ifrån mötet med tusentals chefer i näringslivet och i offentlig sektor
  • Vår egen ledningsfilosofi
  • Modern ledar- och motivationsforskning

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap. Vi arbetar med fokus på din vardag och din affärs/verksamhets unika utmaningar och hur du med ett nytt ledarskap kan adressera dessa. Vi använder upplevelsebaserad metodik; teori varvas med praktik, träning och reflektion.

Genom programmet får du:

  • Kunskap och insikter om Det Offensiva Ledarskapet
  • Ökad självkännedom och förstärkning av ditt personliga ledarskap
  • Kunskap om gruppers samverkan och hur effektiva team skapas
  • Kunskap om individers motivation och drivkrafter och hur du effektivare leder andra
  • Öka din kommunikativa och coachande förmåga
  • Din personliga affärsplan kopplat till din organisations utmaningar och mål
  • Aktivt nätverksbyggande mellan deltagarna för gemensamt lärande såväl under programmet som efter.

Frågor, ansökan och anmälan

För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Målgrupp

Chefer som är nyfikna på att utveckla sitt ledarskap och som vill skapa resultat på ny nivå.
Max antal deltagare 10 personer. Totalt 8 dagar fördelade på 6 tillfällen, 3 individuella coachingar samt en personlighetsprofil. Programmet pågår under ca ett halvår med start varje halvår i Stockholm och leds av två erfarna ledarskapskonsulter.

Gaia Leadership

Postadress

Mäster Samuelsgatan 42, 4tr
SE-111 57 Stockholm

Besöksadress

Hötorgshus 4, Plan 4

Telefon

08-459 77 80

info@gaialeadership.se
www.gaialeadership.se

Sök efter Utbildningar & Events