Annonssamarbete Motivation.se + Gaia Leadership

När upphör du att vara en talang?

Karriär | Gaia Leadership | OKT 2019

När upphör du att vara en talang?

När upphör du att vara en talang?

Att döma av inriktningen på de flesta talangprogram som finns på marknaden är talanger företrädesvis i 20-30-årsåldern. Definitivt inte över 40. Vilket kan få en att undra vad som händer med all begåvning som finns på en arbetsplats – upphör den att vara relevant vid en viss ålder?

Du känner säkert själv en äldre person som är en spännande förebild. Någon som är fortsatt ”ung”, framåtlutad och nyfiken. Som är lika mycket på väg i livet som du själv är. Fortfarande lika begåvad som personen ifråga någonsin varit - i kombination med erfarenhet, mognad och livsvisdom. Risken är att alla äldre klumpas ihop med stereotypen äldre, precis som vi klumpar ihop många grupper men ändå kan ha många positiva exempel på ”undantag”.

Vi lever i en tid av mycket hög utvecklingstakt, snabba förändringar på makronivå (samhälle och organisation) och ofta hög press på mikronivå (team och individ). När vi inte hittar framtidens lösningar i gamla modeller och metoder behöver vi plocka fram våra klokaste, färskaste tankar tillsammans – över generationsgränserna. Där den krispigaste kunskapen från högskolan får möta den djupaste erfarenheten, över organisatoriska gränser och med så många perspektiv som möjligt.

Ett hinder för detta är allt för ofta synen på äldre. Äldre är en kategori som etiketteras med en mängd negativa attribut som står i vägen för att nyttja deras potential, talang och erfarenhet. Vilket resulterat i bilder som riskerar att bli självuppfyllande för dem som faktiskt är äldre. Detta kan i sin tur kopplas till det som benämns stereotyphot och försämra prestationsförmågan hos individen. Upprepade erfarenheter av stereotyphot kan leda till en ond cirkel med konsekvenser som försämrat självförtroende, sämre prestationsförmåga och bristande intresse.

Känner du igen dig i stereotyphotet? Då är Level51 – talangprogram för 50+ något för dig! Läs mer, klicka här.

Utveckling av talanger

På Gaia Leadership bjöd vi in Andrea Ström, stabschef på stadsbyggnadskontoret i Tyresö kommun, för att höra hur hon arbetat med talangfrågan. Hon såg en avgörande faktor i att synliggöra och prata om de äldres värde och kompetens för att sedan aktivt nyttja den på kända, men också nya sätt. Exempelvis genom att utveckla den äldre expertens förmåga att ställa coachande frågor snarare än att som mer traditionellt ensam stå för alla svar. Vilket för Andrea Ströms avdelning både bidrog till att utveckla dialogen generellt och att ge fler tillgång till mångårig erfarenhet.

De unga förväntar sig på en arbetsplats för att attraheras, stanna och utvecklas. Kommunikativa förmågor är därför ett viktigt fokusområde för den som både vill utveckla äldre talanger och bygga bryggor mellan generationerna. De äldre kan i sin tur kombinera detta med sin ofta större prestigelöshet och livsvisdom.

Gaia Leaderships nycklar för att utveckla äldre talanger:

 • Genomslag och kommunikation
 • Agilt ledarskap och Growth mindset
 • Längtan och vision – din egen inre kompass och riktning
 • Level51 caselab – skapar medvetenhet kring styrkor och utvecklingsområden samt medvetenhet om din egen hållbarhet.

Gaia Leadership

Följ företag:

 • Följ Gaia Leadership

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Karriär

Dela:

Gaia Leadership erbjuder ett öppet program för ledare och nyckelpersoner som är 50+.

Programmet fokuserar på att hitta nästa steg, att reflektera och utbyta erfarenhet, att utveckla och träna kommunikativa förmågor och att jobba med case och feedback.

Start i januari 2020.

Läs mer här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill