Growloop

Growloop logotyp

Growloop - den digitala ledarskapscoachen.

Vi demokratiserar ledarskapsutveckling så att fler kan få tillgång till personlig utveckling, och skapa meningsfulla resultat för sig och den organisation man tillhör.

Att styra företag endast från toppen blir svårare för varje dag. I takt med att osäkerhet, otydlighet och komplexitet ökar i världen behöver fler ingå i ledarskapsfunktion för att driva utveckling tillsammans.

Growloop app

Men att utveckla alla i en organisation genom traditionella ledarskapsprogram är normalt en dyr och krävande process, i allmänhet inte anpassad för varje individ eller sammanhang.

Med Growloop kan organisationer nu utveckla ledarskapet i varje medarbetare och team för att växa och nå meningsfulla resultat snabbare, i större skala och till en mycket lägre kostnad.

Vår mission syftar till att hjälpa varje människa att leva ett balanserat, tillfredsställande och livskraftigt liv.

Growloop används idag i svenska likväl som internationella organisationer och har fått fina betyg, bland annat 8,5/10 i NPS score och 5/5 i Appstore och 4/5 av användare.

Innehållet i Growloop är baserat på forskning och samarbeten med bl a Harvard och MIT.

Stay in the loop.

Growloop

V3VO - Vertical Evolution AB
Strandvägen 7
7A Business & Lounge

+46 73-373 3310
www.growloop.io
Hello@growloop.io

Följ företag:

  • Följ Growloop

Partner till

Årets VD

Den digitala coachen & tränaren!

Enkelt att lära och växa för alla! 
Growloop är tränaren, coachen och stödet för att kostnadseffektivt bygga ledarskap på alla nivåer i organisationen.

Boka demo