Hälsostrategerna

Hälsostrategerna

Hälsostrategerna

Hälsostrategerna -  Hälsostrategisk rådgivning till företag

Idag finns det inom arbetsmiljö och hälsa ett större antal områden där lagen föreskriver att man ska ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. En del företag har tillgång till en egen företagshälsovård via avtal och en del företag köper enstaka tjänster från företagshälsovård eller andra företag.
När man köper IT-lösningar, ombyggnationer eller annat som ligger utanför organisationens kärnkompetens är man ofta utlämnad till leverantörerna. Samma sak gäller tjänster inom området arbetsmiljö och hälsa.
Ofta har också leverantörerna fasta tjänster och det är inte säkert att de fullt ut är anpassade efter företaget och dess medarbetares behov. Inte heller utifrån de mål de vill uppnå.
För att få en bra arbetsmiljö och medarbetare med god hälsa krävs en strategisk planering precis som inom andra områden i verksamheten. Hälsostrategerna hjälper dig att lägga upp hälsoarbetet i företaget utifrån era behov och mål. Vi är en opartisk rådgivande instans och koordinator. Hälsostrategerna säljer inte heller de tjänster som ditt företag kan behöva vilket innebär att vi ger dig precis vad du vill ha och behöver - varken mer eller mindre.

Vi hjälper dig med:

 • Mål för hälsa och arbetsmiljö.
 • Strategier kring hälsa och arbetsmiljö.
 • Analys kring vad du behöver för att nå målen.
 • Koppling mellan området och företagets mål.
 • Genomgång, och i förekommande fall implementering, kring vad som inom området är lagstadgat för din verksamhet.
 • Koordinering av hälsoarbetet.
 • Kvalitetssäkring av hälsoundersökningar
 • Kvalitetssäkring för arbetsmiljöarbetet
 • Kvalitetssäkring kring rehabilitering
 • Kontakt med leverantörer av tjänster inom området hälsa och arbetsmiljö
 • Stöd i upphandling av tjänster inom området hälsa och arbetsmiljö

Allt vi hjälper till med och de metoder vi föreslår är baserade på evidens och beprövad erfarenhet.

Initiativtagarna till Hälsostrategerna!

Anders WahlbergAnders Wahlberg är psykolog och entreprenör vilket har gjort honom till mångsysslare med en bred kunskap kring hälsa och arbetsmiljö. Anders brinner för att göra saker enkelt och lättillgängligt. Det gäller allt från psykologi till arbetsmiljö och att skapa hälsosamma företag. De sju böcker som han skrivit har samma tankesätt, lättläst, enkelt att förstå men kryddat med mycket kunskap och allvar.

Anders har en lång erfarenhet som chef men också inom höga positioner i den fackliga världen. Det gör att han har en god grund när han ger sig i kast med att hjälpa företag att bygga upp sitt arbetsmiljösystem och satsningar på hälsosamma företag med hälsofrämjande ledarskap.

Lars-Göran KjellinLars-Göran Kjellin har haft en lång entreprenörsbana, inom hälsoområdet, och varit med att grunda och bygga upp flera av de stora hälsoföretagen i Sverige, varav Avonova är ett av de mer kända. Han är en känd hälsoprofil och ofta anlitad föreläsare, kursledare och debattör inom hälsoområdet. Han använder humor, blandat med allvar, tankeställande speglingar och egna erfarenheter från ett långt affärsliv och läkargärning, för att ge åhörare och kursdeltagare något att fundera över och ta tag i.

Lars-Göran arbetar nu alltmer som hälsostrategisk rådgivare till såväl små som stora och internationella företag. Han har ett helikopterperspektiv på hälsofrågorna och en holistisk människosyn vilket återspeglar sig i helhetstänket avseende hälsoarbetet.

Hälsostrategerna

Telefon

0766-48 77 52

Besöksadress

Hälsostrategerna/MDI AB
Riddargatan 16
​114 51 Stockholm

info@halsostrategerna.se
www.halsostrategerna.se

Följ företag:

 • Följ Hälsostrategerna

Dela: