Annonssamarbete Motivation.se + Hej Engagemang

Vi vill inte bli utsatta för förändring, vi vill vara med och förändra!

Börja planera och på riktigt nyttja den kollektiva kraften, kunskapen och idéerna som genomsyrar i din organisation.

Ledarskap | Medarbetarskap | Hej Engagemang | DEC 2019

Lägg grunden noga för ett bra genomförande av förändringar.

Lägg grunden noga för ett bra genomförande av förändringar.

Oavsett om förändringen gäller strategiska beslut, systemimplementeringar, nya arbetssätt, omorganisationer eller nya kundlöften så har de ofta en sak gemensamt – de kräver att dina chefer och medarbetare på ett eller annat sätt arbetar på ett annorlunda sätt än de gjort innan. Att de förändrar sina beteenden, och det är den nöten man måste knäcka om man vill lyckas nå hela vägen in i mål.

Det är dags att börja planera och på riktigt nyttja den kollektiva kraften, kunskapen och idéerna som genomsyrar både chefer och medarbetare i din organisation. Att få chefer och medarbetare att gå från att känna att de ”måste” till att ”vilja”, att faktiskt börja involvera dem i högre grad för att skapa både högre engagemang och måluppfyllelse.

7-9 strategiska genomföranden misslyckas att nå sina mål

Det är oftast i genomförandet misslyckandet bor, närmare bestämt 7-9 strategiska genomföranden misslyckas nå sina mål enligt flera undersökningar, bland annat från McKinsey och Tower Watson. Främsta orsaker till misslyckandet? Inget metodiskt tillvägagångssätt, inga tydliga målbilder, svagt förtroende för högsta ledningen, bristfällig uppföljning på framförallt ”görandet”, samt bristande kommunikation från närmsta chef och ledningsgrupp. Förändringar är svårt, uppenbarligen, men så mycket lättare om man vet hur man bör gå tillväga för att skapa medarbetarengagemang, tydlig riktning, ägarskap och jäklar anamma att lyckas med det man tar sig för.

Johan Book

Johan Book

Lägg grunden för ett bra genomförande

Om man vill lyckas med sitt förändringsarbete så är det ett arbete som kräver att man vässar geniknölarna, kammar benan och kavlar upp ärmarna och börjar ”göra” det man tagit sig för att göra!

Vi på HejEngagemang har listat sex rubriker med tillhörande frågeställningar som du bör bena ut och åtgärda för att lägga grunden för ett bra genomförande. Och givetvis för att uppnå dina effektmål som ni strävar efter (för de har du väl tagit fram?). Du kan ladda ner listan här.

Stort lycka till i både din planering och genomförande! 
/Johan Book, medgrundare HejEngagemang

Hej Engagemang

Följ företag:

  • Följ Hej Engagemang

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Medarbetarskap

Dela:

Den här artikeln publiceras i samarbete med HejEngagemang

När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, lönsamhet och omsättning. En av våra viktigaste uppgifter på HejEngagemang är att föra ut budskapet kring att ett ökat medarbetarengagemang har just dessa effekter.

Läs mer om hur vi kan stötta din organisation i att steg för steg, skapa ett ökat medarbetarengagemang och hållbara medarbetare. Då kommer nämligen också de hållbara resultaten.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill