Företagsanpassad utbildning

Kort om: Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar

Stockholm:
7 December 2017
Stockholm
Längd:
1 dag
Kostnad:
7100 kr

Arbetsrätt för dig som jobbar med HR eller har personalansvar

Det arbetsrättsliga regelverket är genomtänkt och fyller en viktig funktion i samhället och på våra arbetsplatser. Som representant för arbetsgivaren vill och ska du göra rätt. Ingen kan kunna allt men du som jobbar med HR eller har personalansvar ska känna till i vilka situationer det finns regler du ska tänka på och i alla fall ha ett hum om ungefär vad de innebär. Det ingår i god Employer Branding. Att trampa snett innebär inte bara risk för bråk och tvister. Det riskerar att försämra ditt och din verksamhets varumärke som arbetsgivare.

Som sagt, ingen kan kunna allt men du som jobbar med HR eller har personalansvar ska känna till i vilka situationer det finns regler du ska tänka på och i alla fall ha ett hum om ungefär vad de innebär. Och det är just precis vad den här utbildningen ger dig. Ett hum om de grundläggande arbetsrättsliga reglerna, vilka friheter, gränser och vilket ansvar du har. Så du vet vad du gör och navigerar rätt.

Den svenska modellen:
-Allmänt om svensk arbetsrätt
- Om samverkan mellan det individuella anställningsavtalet och kollektivavtalet

Anställningens ingående:
- Anställningsavtalet
- Anställningsformerna

Avslut av anställning:
- Arbetsbrist
- Personliga skäl
- Avsked
- Överenskommelser

Arbetsrättsliga tvister:
- Arbetsdomstolen och tingsrätten
- Ogiltighetstalan mm
- Skadestånd vid felaktig uppsägning/avsked

Kort om: MBL:s förhandlingsregler

Andra viktiga regler
- Arbetstid
- Semester
- Skydd för företagshemligheter mm
- Arbetsmiljö
- Diskriminering
- Verksamhetsövergång
- PUL i arbetslivet

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med HR eller har personalansvar och utgår från arbetsgivarens perspektiv. Den passar dig som har behov av en grundläggande genomgång eller uppfräschning av regelverket. Detta oavsett vilken nivå du jobbar på.

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events