Öppen utbildning

Kort om: Strategisk lönebildning

Längd:
1 dag
Kostnad:
5 700 kr exkl. moms som medlem i Sveriges HR Förening, 7 100 kr exkl. moms som icke-medlem

Strategisk lönebildning

Lönebildning spelar en stor roll i verksamhetens övergripande resultat. Under den här endagsutbildningen kommer du få ökade kunskaper om hur lönebildning bidrar till lönsamhet och effektivitet i en organisation. Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för lönebildning och vill stärka din förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt med frågor som lönestruktur och lönerelationer.

Utbildningsinnehåll


Förändringar inom löneområdet

Från och med 2017 ska lönekartläggning genomföras varje år i alla organisationer med fler än tio medarbetare. Nya krav ställs också på kvalitativt genomförda lönesamtal i samband med den nya föreskriften. Dessutom ökar konkurrensen om kompetens vilket påverkar lönesättningen. Dessa och fler förändringar inom löneområdet kräver att du som är ansvarig för lönebildning arbetar långsiktigt och strategiskt och belyser detta ur ett verksamhetsperspektiv.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Vad som påverkar vår syn på lön och löneutveckling idag
  • Lön – en prioriterad verksamhetsfråga utifrån samband mellan mål, prestation och resultat
  • Behovet av förankrade och verksamhetsanpassade lönekriterier för att uppnå måluppfyllelse och arbetsglädje
  • Vad är prestation och hur mäter vi det? Individuell lön kopplat till prestation
  • Lönesättande chef, AG, HR och facklig part, mandat och roller
  • Lönesättande samtal – upplägg, genomförande och utvärdering
  • Framtidens utmaningar inom HR-processen lön

Kursledare

Ann-Marie Strandell är konsult och senior rådgivare inom företaget Sysarb Group AB. Hon har arbetat med lönebildning de senaste 20 åren och är idag tillsammans med sina kollegor marknadsledande inom lönekartläggning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lönebildning på strategisk nivå eller vill utveckla dina kunskaper för att kunna göra det.

Tidigare deltagare har gett utbildningen 4,5 av 5 stjärnor.

”Kunnig och rutinerad lärare. Bra med en liten grupp, lättare att diskutera och få input från olika verksamheter då”!
”Mycket bra med liten grupp och att vi diskuterade under kursens gång. Jättebra och mycket erfaren kursledare".

Erbjudande

Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt på alla våra utbildningar. Boka din plats idag!

I utbildningspriset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

 

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events