Företagsanpassad utbildning

Kort om: Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning!

Stockholm:
28 November 2017
Stockholm
Längd:
Halvdag
Kostnad:
Pris för medlemmar i Sveriges HR Förening: 1200 kr exkl. moms. Pris för icke-medlemmar: 1500 kr exkl. moms

Unika möten med unika människor! - om att bemöta personer med funktionsnedsättning!

Det finns ett stort antal människor som har någon form av funktionsnedsättning, synligt eller osynligt. Bemötandet är centralt. Det handlar ytterst om att bli respekterad fullt ut för den man är. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, om att leva i ett tillgängligt samhälle och att inte bli diskriminerad.

Hur är då vårt bemötande? Vilka attityder bär vi med oss och hur uppfattas vi när vi ska utföra tjänster och service för andra människor? Medverka till att samhället blir öppet och tillgängligt för alla. Lär dig mer om bemötande! Kunskap om målgruppen gör dig tryggare i mötet.

 

Följande olika funktionsnedsättningar representeras:

 

Rörelsenedsättning
Charlotte Ohlson Bresciani berättar med humor och värme för att avdramatisera och få människor att i första hand se personen och inte rullstolen. Hon delar med sig av sin resa och sina erfarenheter av att hantera sorg och stora livsförändringar när man är mitt uppe i livet. Kanske har ni sett Charlotte i SVT och Anne Lundbergs serie ”En andra chans”?

 

Neuropsykiatriskt funktionssätt så som ADHD/autism

Håkan Jansson berättar om sina diagnoser och om svårigheterna som det ibland medför. Men även om styrkor och konsten att vända på perspektiven som många med dessa diagnoser besitter. Håkans föreläsning bjuder på mycket kunskap, aha-upplevelser, många skratt och nya reflektioner. 

 

Det ges tillfällen till gruppdiskussioner eller egen reflektion i pauser och efter utbildningen. 

 

Syfte och mål med utbildningen är att ge en ökad trygghet och förståelse för de olika verkligheter som olika typer av funktionsnedsättning ger upphov till. Detta genom att:

höja kompetensen och medvetenheten hos dig som i ditt yrke möter människor med funktionsnedsättningar

du får ökad kunskap kring neuropsykiatriska diagnoser

ge dig konkreta tips som leder till ett gott bemötande 

föreläsarna belyser förmågor och styrkor 

du får träffa personen bakom funktionsnedsättningen

Föreläsare

Charlotte Ohlson Bresciani

Charlotte bröt ryggen juni 2007 i en olycka när hon skulle rädda sin son och blev till följd av detta förlamad från midjan och nedåt. Charlotte är utbildad sommelier och har ett förflutet inom förskola, resebranschen och hotell & restaurang. Idag arbetar hon på Iris med bl.a. att stödja personer tillbaka till arbetslivet och att utbilda i bemötande. Hon tar med sig många erfarenheter från sitt eget liv när hon coachar sina deltagare till att se möjligheter och fokusera på sina styrkor. Hon är mamma till tre barn, 16,14 och snart 3 år och lever ett mycket aktivt liv. 

 

Håkan Jansson
Håkan diagnostiserades 2002 med Aspergers syndrom, AST samt ADHD och bipolär sjukdom. Våren 2007 publicerades hans första bok, ”Jag och mina diagnoser”, som handlar om hans funktionsnedsättningar och hur det är att leva med dem i vardagen. Håkan är utbildad lärare och har bla arbetat som skolforskare och skolchef. Håkan har två barn varav ett har samma diagnoser som Håkan.


Målgrupp
Medarbetare inom HR, chefer och medarbetare, ja alla som vill lära sig mer om bemötande och medverka till att samhället blir öppet och tillgängligt för alla.

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events