Företagsanpassad utbildning

Kort om: Utveckla strategier för att leda och hantera förändring

Längd:
1 dag
Kostnad:
5 000 kr för medlemmar Sveriges HR Förening, 6 000 kr för icke-medlemmar

Utveckla strategier för att leda och hantera förändring

Hur vi ser på oss själva och omvärlden i förändring påverkar oss både i önskade och oönskade situationer. Förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt är grunden i Förändringens fyra rum, som hjälper oss att förstå vilka psykologiska mekanismer som påverkar människor vid förändring och vad det kan innebära i en organisation.

De fyra rummen representerar psykologiska tillstånd som alla människor har och går igenom. Under dagen skapar du din egen Fyrarummare genom att inreda den med ord som beskriver de känslor och upplevelser du tidigare erfarit. 
Det ökar din självinsikt om vad som händer med dig i samband med förändring. 
Genom att koppla dina egna insikter med förståelse för människans psykologi och olika förhållningssätt till förändring kan du bidra till utveckling hos individer likväl som i organisationer. 

Under utbildningen jobbar vi med: 

 • Teorier kring människor och förändring 
 • Förändringsverktygen Förändringens fyra rum och
  Personlig dialektik – en fördjupning i individens drivkrafter 
 • Att leda i förändring, dvs att leda var dag
 • Organisationsstrukturens och - kulturens påverkan vid förändrings- och utvecklingsarbete 
 • Praktiskt arbete på individ och organisationsnivå - förändring i vardagen 
 • Egen reflektion och handlingsplan

 Utbildningen ger:

 • Ökad förmåga att effektivt hantera och driva förändrings- och utvecklingsprocesser 
 • Kunskap och insikt om hur du själv och andra reagerar och agerar i förändring,
  hur drivkrafter samverkar och motverkar, hur fällor kan undvikas och motstånd kan hanteras 
 • Kunskap och färdigheter i hur du kan kommunicera och agera för att skapa delaktighet och engagemang 
 • Kunskap om ledarskapets betydelse för förändringsprocessen 

En insikt vad gäller förändring är att den är kontinuerlig. Relevansen i att skaffa kunskap och färdigheter i att hantera och leda förändringsarbete torde utifrån det perspektivet vara hög. 

Målgrupp 
Chefer och medarbetare, oberoende position, som vill öka självinsikt och handlingskraft och som vill bidra till utveckling.

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events