Företagsanpassad utbildning

Kort om: HR-ekonomi - värdet av motiverade medarbetare

Längd:
1 dag
Kostnad:
Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 5 800 kr exkl moms Pris för icke-medlemmar: 7100 kr exkl moms

HR-ekonomi - värdet av motiverade medarbetare

 

HR-ekonomiutbildningen innehåller förutom grunderna inom personalekonomi även hälsoekonomi. Tidiga förebyggande hälsoinsatser är normalt mycket mer lönsamma än sena rehabiliteringsinsatser, men inte alltid. Därför behöver vi sätta "kritiska värden" på möjliga effekter för att kunna bedöma rimligheten innan beslut tas.

 

Under utbildningen jobbar vi med:

  • Vad är HR-ekonomi?
  • Personallivcykeln
  • Kalkyler och beslutskriterier
  • Effekter och "kritiska värden"
  • Relationen friskvård, arbetsmiljö och ekonomi
  • Beräkningsmodeller för potentiella vinster med hälsosatsningar

 

Efter utbildningen kommer du ha kompetens inom följande:

Ekonomiskt beslutsunderlag

Prislappar på HR-aktiviteter

Kalkylering för värde och kostnad av hälsoarbete

Kritiska värden och bedöma kostnadseffekterna

 

Facilitator: Anders Johrén civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Anders har skrivit flera böcker och är medförfattare till bland annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal”, ”Effektiv friskvård – lönsammare företag” och ”Personalresurser – ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv”.

 

Som medlem i Sveriges HR Förening har du 20% rabatt: 5 800 kr exkl moms
Pris för icke-medlemmar: 7100 kr exkl moms

 

I utbildningspriset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events