Företagsanpassad utbildning

Kort om: Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling

Längd:
2 dagar utbildning + 1 dag uppföljning
Kostnad:
16 900 för medlemmar Sveriges HR Förening, 17 900 kr för icke-medlemmar

Professionell coaching som verktyg för organisationsutveckling

Utbildningen vänder sig till dig som vill använda den professionella coachingens verktyg i HR-arbetet för att öka effektiviteten, delaktigheten och kreativiteten i organisationen – och din egen arbetsglädje. Utbildningen ger dig praktisk kunskap inom professionell coaching och hur du kan bli mer framgångsrik i ditt HR-arbete med ett coachande förhållningssätt. Enkla förändringar i ditt sätt att lyssna och ställa frågor kan få stora effekter. Under utbildningen får du träna och vässa din förmåga i att använda coaching strategiskt.

Effekter av ett coachande förhållningssätt

Utvärderingar visar att chefer och medarbetare på alla nivåer tar större ansvar för sig själva, sitt uppdrag och sina relationer när de bemöts med ett coachande förhållningssätt. Vanligtvis ökar även glädjen och den positiva energin i arbetsmiljön samtidigt som stresskänslan minskar med professionell coaching. Delaktighet och kreativitet gynnas och du kan lägga mer tid på strategiskt personalarbete än på brandkårsutryckningar. 

 

Träning i professionell coaching kopplad till din arbetsvardag

Den här tredagarsutbildningen vänder sig till dig som jobbar med HR-frågor. Utbildningen utgår från samtalsstrukturen inom professionell coaching och elva kärnkompetenser. Den är praktiskt upplagd med fokus på de frågor och situationer som HR-arbetet innebär och knyter direkt an till din arbetsvardag. Korta teoripass varvas med diskussioner i gruppen: hur kan vi använda ett coachande förhållningssätt i vår vardag i personalarbetet? Du får också träna på att coacha utifrån situationer i din egen arbetsvardag. Oavsett vilken nivå du arbetar på kommer du ha nytta av utbildningen och av att kunna använda coaching som ett strategiskt verktyg.

 

Utbildningsupplägg

Dag 1 och 2

  • Coachingens syfte, grunder och definitioner

  • Samtalsstruktur som leder framåt, i spontana och planerade möten

  • Sätta mål och skapa handlingar som leder mot målen

  • Att lyfta och tydliggöra utan att bli kritisk och fördömande

  • Praktiska coachövningar och diskussioner 

 

Uppföljningsdagen innebär:

  • Reflektion, diskussion och lärande av gruppens erfarenheter dag 1 och 2

  • Coachövningar – att leda möten och grupp-processer effektivt med coachande verktyg

  • Coaching som ett verktyg till mig själv: modell för självcoaching

Facilitator: Therese Birnstingl, Sveriges HR Förening 
Therese är personalvetare, professionell coach och samtalsterapeut. Hon har faciliterat coaching- och ledarskapsutbildningar inom privat näringsliv och offentlig sektor sedan 2006. Coachingutbildningen illustreras friskt med exempel från Thereses egna erfarenheter som både chef och HR-ansvarig samt från tidigare faciliteringtillfällen och coachingsituationer.

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas och bidra till utveckling genom att arbeta både strategiskt och operativt med coaching. 

 

Som medlem i Sveriges HR Förening får du 1 000 kr i rabatt på utbildningen. Boka din plats idag!
I priset ingår även för-, eftermiddagsfika samt lunch! 

 

 

 

 

HR-utbildningar - Sveriges HR Förening

Postadress

Box 6037
102 31 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 34 6tr
Stockholm

Telefon: +46(0)8-545 914 60
Fax: +46(0)8-612 53 20

info@sverigeshrforening.se
www.sverigeshrforening.se

Sök efter Utbildningar & Events