I do AB

I do

Coaching för framgång

Utveckla ledare

Utveckla ledare

Din framgång är vårt fokus. Dina mål överträffas med validerade, inarbetade metoder och erfarna coacher och rådgivare med egen ledare erfarenhet. Vi synliggör och tillvaratar din kompetens och stöder dig i din och din organisations förändring.

Våra tjänster

Utveckla ledare

Utveckla ledarskapsförmågorna utifrån både gruppens och individens behov, lär känna varandra och varandras värdegrund, förbered och utveckla ledningsgruppen inför planerad expansion av bolaget.

Skapa och utveckla team

Behöver din ledningsgrupp eller arbetsgrupp ny inspiration och ett mer innovativt sätt att arbeta tillsammans på? Behöver ni integrera olika kulturer och öka effektiviteten i gruppen? Skapa innovativa team!

Identifiera och utveckla företagskultur

"Culture always fights strategy" - Hur arbetar du och din organisation med er värdegrund?

Chef att hyra

HR-tjänster inom rekrytering, bygga och utveckla HR-stöd samt organisation, stöd till chefer och arbetsrätt. Verksamhetschef inom områden som; HR, Marknad, Försäljning, Kundservice/Call center, Konsultverksamhet och Administration/Shared service.

Rekryteringsstöd

Hur tillsätter du rätt person till rätt uppgifter och rätt roll? Vilka möjligheter och risker finns i rekryteringen? Hur coachar du dina medarbetare till deras fulla potential? ProfileXT ger dig tre tester i en med jobbmatchning mot kraven i er organisation.

Organisation, strategi och process

Det enda vi egentligen vet om framtiden är att den kommer att förändras. I-do's styrka i förändringsarbete är att vi påbörjar förändringsarbetet där era medarbetare och organisationen befinner sig. Vi jobbar tillsammans med er mot målet!

Våra certifieringsutbildningar

DISC ”Färgerna”/PPI™ - världens mest använda verktyg för team, ledare och medarbetare som vill öka sina prestationer samt utveckla sin självkännedom och kommunikation. DISC-verktyget är både enkelt och kraftfullt, används för att coacha och utveckla medarbetare/team, förebygga och hantera konflikter.

ProfileXT® /PXT - Marknadens mest utvecklade jobbmatchningstest. Verktyget lämpar sig för dig som är konsult, rekryterare, HR-funktion eller chef. Några av många användningsområden är för att analysera individ, grupp eller organisation, rekrytera, bemanna och omplacera samt för att utveckla djupare insikter och coacha för framgång.

Vårt arbete präglas av ett coachande arbetssätt, förändringsintegration samt kundanpassade metoder och processer.

Välkommen att höra av dig!

I do AB

Humlegårdsgatan 4
114 46 STOCKHOLM

Tel +46 (0)70 646 5620
+46 (0)700 915960

info@idoab.se
idoab.se

Följ företag:

  • Följ I do AB

Dela:

Våra utbildningar


DISC - Professionell certifiering i färgerna

DISC-verktyget Profiles Prestationsindikator™ - PPI™ - utvecklar kommunikationen, självkännedomen och ökar prestationen.

Läs mer Anmäl dig

Start: 7 december 2022 09:30 - 17:00
Plats:


Onlineutbildning | "Färgerna" - introduktion till DISC

Roliga och användbara insikter om hur olika beteendestilar påverkar kommunikationen med andra. 

Läs mer Anmäl dig


Rekryteringstest ProfileXT® - utbildning för HR, chefer, rekryterare

Marknadsledande jobbmatchning genom kundunika kravprofiler och identifierat ”framgångs-DNA”!

Läs mer Anmäl dig

Start: 12 januari 2023 09:30 - 17:00
Plats: Stockholm