ICF Sverige

ICF Sverige ICF Sweden - Det självklara valet av professionella coacher och utbildningsföretag

ICF Sweden - Det självklara valet av professionella coacher och utbildningsföretag

I Sverige har vi många professionella coacher

Visste du att vi i Sverige har över 500 certifierade coacher? Det gör oss till femte största land i Europa när det kommer till antalet certifierade coacher.

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher, och har cirka 30 000 medlemmar i 137 länder.

ICF är en branschorganisation för professionellt utbildade och certifierade coacher och grundades redan 1995 i USA. 1999 grundades ICF Nordic med de fem nordiska länderna och 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten.

ICF Sverige är en ideell förening och arbetar primärt utifrån två syften:

  • Skapa en coachkultur där såväl näringsliv som privatpersoner flitigt anlitar certifierade coacher i arbete med att skapa nya resultat.
  • Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar

Alla som är medlemmar inom ICF har genomgått en ackrediterad coachutbildning, kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via certifieringssystem på 3 nivåer.

ICF's Varumärke

  • Står för dig som coach för kvalitativ kompetensutveckling, stöd i etiska frågor och forskningsrelaterad kunskap samt professionellt nätverkande och marknadsföring, såväl fysiskt & virtuellt som nationellt & globalt.
  • Står för att du som kund kan förvänta dig professionell och kvalitetssäkrad coaching.
  • Har tydliga regler för användandet av varumärket och alla våra certifieringar har en tidsbegränsad giltighet på max 3 år för att säkerställa kontinuerligt kompetensutveckling och kvalité.
  • Är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige och är som sådan ansluten till Företagarna för att bevaka coachers intressen i näringslivsfrågor.

ICF-certifierade Coacher i Sverige

Hos oss hittar du din kvalitetssäkrade coach utifrån de kriterier som är viktiga för dig. Du kan söka på namn om du vet vad coachen heter och vill veta mer om denne. Du kan söka på certifieringsnivå eller om du vill ha IRL-möte och känner att geografin är viktig kan du söka på ort eller län. Givetvis kan du också kombinera dessa kriterier.

När du gjort sökningen visas resultatet som klickbara profiler här under sökformuläret. Klickar du profilen får du en snabblänk till coachen med lite mer information.

ICF har tre nivåer av certifiering. Dessa representerar en ökande erfarenhets- och utbildningsgrad hos coachen och benämns i stigande ordning:

ACC – ICF Associate Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 100 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

PCC – ICF Professional Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

MCC – ICF Master Certified Coach – Coacher på denna certifieringsnivå har utöver sin coachutbildning minst 2500 timmars praktisk coacherfarenhet sedan de påbörjade sin ICF coachutbildning.

Oavsett certifieringsnivå måste varje coach förnöja sin certifiering vart 3:e år. Coachen behöver även uppvisa handlingar på att denne där deltagit i utbildningar för att vidareutveckla och underhålla sin kompetens.

En ICF-medlem som är “Ocertifierad” kan vara under utbildning, uppfyller inte de krav som ställs för att uppnå certifiering/omcertifiering, eller har av någon anledning valt bort just denna typ av kvalitetssäkring.

Sök din coach här!

International Coach Federation( ICF ) är världens största branschorganisation för professionellt utbildade coacher. Medlemskap i ICF Global ger tillgång till ett globalt yrkesnätverk och användbart arbetsmaterial samt möjliggör kvalitetssäkring gentemot kunder och klienter.

Medlemskap i ICF Sverige ger dig, utöver det lokala yrkesnätverket, dessutom tillträde till medlemsmöten i Sverige (IRL och på nätet), marknadsföring bl.a. under “Sök coach“, tillgång till medlemsforum på Facebook och LinkedIn, marknadsföringsmaterial på svenska, medlemsrabatter på konferenser, m.m.

ICF stöttar dig i din profession, globalt och nationellt, genom att bl.a. erbjuda kompetensutveckling, publicera forskningsresultat, dela resurser och visa på marknadsföringsverktyg, vilket bidrar till god affärsutveckling och professionella tillväxtmöjligheter.

Bli medlem här!

ICF Sverige

icfsverige.se

Följ företag:

  • Följ ICF Sverige

Dela:

ICF Coachpodden
Facebook