Annonssamarbete Motivation.se + ICF Sverige

Professionell Coaching är vägen till hållbar utveckling

ICF Sverige bjuder in till kostnadsfria seminarier om professionell coaching.

Ledning | Coacha | ICF Sverige | OKT 2020

Professionell coaching handlar om att identifiera möjligheter till utveckling.

Professionell coaching handlar om att identifiera möjligheter till utveckling.

Coaching är ett konkret och effektivt sätt för individer och organisationer att påverka sin utveckling, inte minst i tider av förändring. En bra coach kan vägleda och hjälpa dig att själv komma fram till vilka lösningar som fungerar för just dig. Nu öppnar ICF Sverige upp för anmälningar till Online Coaching Meetup, ett antal kostnadsfria webbinarier om professionell coaching. Där får deltagarna möjlighet att ta del av inspirerande erfarenheter från organisationer som använder coaching som ett verktyg i sitt dagliga arbete.

Vi lever i tider av prövning just nu, och många företag och organisationer har på olika sätt drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Många känner sig nog också förvirrade och desorienterade i det nya arbetsliv och samhälle som plötsligt har uppstått till följd av pandemin. Samtidigt kan man bortom allt elände skönja en möjlighet till utveckling.
Professionell coaching handlar om just det – att identifiera möjligheter till utveckling. Därför vill ICF Sverige nu bjuda in till fyra kostnadsfria webbinarier, där du som deltar kommer att få lära dig mer om hur coaching kan hjälpa dig och din organisation att påverka er egen utveckling i dessa omvälvande tider. Som deltagare får du också ta del av erfarenheter från flera olika organisationer och därigenom höra om många exempel på vilka resultat som uppnås med hjälp av coaching.

Coaching utgår från dig själv

Coaching handlar inte om att någon annan ska tala om för dig vad du borde göra. Utgångspunkten är istället att du redan sitter på svaren, men att du kan behöva hjälp att hitta dem. Inom professionell coaching är det därför klienten som bestämmer innehållet, medan coachen står för själva processen och vägen fram till hållbara lösningar som fungerar för just dig.
Många framgångsrika företag och organisationer har interna coacher, eftersom de vet hur viktigt det är att hela tiden styra utveckling och prestation på ett medvetet och metodiskt sätt. Det är lika självklart som att våra största idrottsstjärnor ständigt har coacher till hjälp för att göra det möjligt att hela tiden uppnå nya mål.

Bland de många framgångsrika företag som använder sig av interna coacher finns exempelvis IKEA, som har jobbat med coaching globalt i ett decennium nu. Vårt första webbinarie handlar om just IKEA och deras erfarenheter, som tre av de interna coacherna på företaget kommer att berätta om. Det handlar om både framgångar och hinder, och som deltagare kommer du få en tydlig bild av hur professionell coaching kan användas i organisationen – och vad som krävs för att satsningen ska leda till framgång.

Fokus på nuet – och framtiden

En av många fördelar med coaching är att samtalen är inriktade på nuet och framtiden. Vem du var igår spelar egentligen ingen roll – målet är att du ska utvecklas och ta fram ditt bästa jag, idag och imorgon. De problem och hinder som du stöter på idag, kan med hjälp av coaching förvandlas till en väg framåt imorgon.

”Om du gör det du alltid gjort – kommer du i bästa fall få det du alltid fått ” – Dennis Larsson Ordförande, ICF Sverige

Därför tycker vi att professionell coaching är extra viktigt och relevant i tider som dessa, inte minst för chefer och ledare. Vårt andra webbinarie handlar om vägen från Covid-19 och distansledarskap till ett nytt, bättre ledarskap för framtiden. Vilka slutsatser kan vi dra av den gångna vårens och sommarens unikt långa erfarenhet av att jobba hemifrån och leda på distans? Diskussionen kommer bland annat att handla om hur tillit, kontroll och tillhörighet påverkas av distansarbete.

Snabb utveckling kräver mental hållbarhet

Många tycker att allt har hänt väldigt snabbt de senaste månaderna, och det har varit svårt för företag och organisationer att hänga med och anpassa sig efter den nya verkligheten. I många branscher krävs det ett enormt nytänkande och en ständig organisationsutveckling för att kunna hantera läget.

En bransch som är van vid en ursinnig förändringstakt, och massor av snabba omkast, är tech-branschen. I ICF Sveriges tredje webbinarie får vi därför ta del av hur techbolag arbetar med intern professionell coaching för att klara av att konkurrera i det klimat av hypersnabb utveckling som råder i deras bransch. Det kräver bland annat att beslutsfattande och ansvarstagande sprids ut i organisationen. Därför är både individ- och teamcoaching viktiga framgångsfaktorer i dessa bolag.

För att klara av all denna utveckling och förändring krävs det emellertid också att vi jobbar hjärnsmart och mentalt hållbart, vilket är temat för vårt fjärde webbinarie. Där får vi träffa entreprenören Trine Grönlund. Hon har under två års tid utforskat vägen till en mer hjärnsmart och mentalt hållbar vardag, och delar här med sig av kunskap, forskning och nya insikter, som handlar om hur framgångsrika organisationer sätter människan i centrum.

Professionell coaching är ett väldigt effektivt verktyg för att utvecklas och hitta hållbara svar och lösningar, både för ledare, individuella medarbetare och team. Det är hög tid att fler människor och organisationer inser vilken enorm potential som kan uppfyllas, om man bara använder rätt metoder och processer för att ta sig dit. Därför hälsar vi er välkomna att anmäla er till våra kostnadsfria Online Coaching Meetup webbinarier, som vart och ett för sig utgör en spännande introduktion till hur coaching kan hjälpa er att uppnå era mål och visioner.

ICF Sverige

Följ företag:

  • Följ ICF Sverige

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning
  • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill