Inspiration Company


Vi hjälper företag att ta marknadsandelar, bli lönsammare och mer intressanta som arbetsgivare genom motivationsprogram för medarbetare och lojalitetsprogram för B2B-kunder. 

En engagerad partner som gör jobbet åt er

Oavsett bransch får du som kund en flexibel helhetspartner som tar ansvar från start till mål. Hos oss får ni och era deltagare i programmen en personlig kontakt och en partner som tar hänsyn till era önskemål och behov. Vi anpassar alltid våra tjänster till bransch, kund och marknad, vilket gör att det ena uppdraget inte är det andra likt. Vårt arbetssätt gör det möjligt för oss att leverera en lösning som upplevs som kundens egen av deltagarna, men utan att ni måste göra jobbet.

Våra kompetensområden

Motivationsindex

Motivationsindex är ett nytt sätt att mäta motivation på och ger företag rätt beslutsunderlag för ökad medarbetarmotivation. Det är en avgränsad undersökning med 9 mätområden och 33 frågor. Efter en mätning analyseras datan med genomgående fokus på att hitta förbättringsområden som är viktiga för medarbetarna. Tillsammans tar vi fram en strategi & aktivitetsplan för att säkerställa att rätt områden bearbetas. Därefter jobbas aktiviteterna igenom med fokus på att skapa effekt inför nästa mätning. 

Motivationsprogram

Ofta är det kanske säljare man tänker på när man hör ordet motivationsprogram, men det går utmärkt att utveckla motivationsprogram för alla delar av en verksamhet. Det kan t ex handla om att spara tid, använda lagerutrymmen mer effektivt, förbruka mindre material eller att få en säkrare arbetsplats. 

Säljtävling

Vi tror inte att en lyckad säljtävling har några få återkommande vinnare, eller att en person (chefen), kan välja belöningar som motiverar varje deltagare lika mycket. Vi tror heller inte att det behöver vara särskilt komplicerat för att anpassa tävlingen för varje deltagare, men vi vet att det krävs något extra för att lyckas. Därför har vi tagit fram en lösning som belönar alla som uppnår målen och som låter deltagarna själva bestämma vad som lockar. Dessutom är den enkel och lättillgänglig, snabb och kostnadseffektiv.

Partnerprogram för lojalare återförsäljare

En nöjd återförsäljare kan vara någon som du har en bra affärsrelation med, men som erbjuder ditt varumärke bland många. En lojal återförsäljare säljer mer och rekommenderar aktivt ditt varumärke till sina slutkunder.För dig som har butiker och kedjor som kunder kan det vara mycket värt att stimulera lojalitet hos kundens personal på golvet genom ett partnerprogram.

Kundklubb för B2B

Traditionella kassarabatter funkar inte längre när kunderna jagar billigast pris bland er och era konkurrenter. Gör istället som andra framgångsrika företag: bygg kundlojalitet och lönsamhet genom en kundklubb för B2B-kunder. En av våra kunder såg en ökad merförsäljning på mer än 50 000 000 kr tack vare kundklubben.

Vi vet hur du skapar effekter

Affärsmässig utformning

Vi utformar varje program efter varje kunds förutsättningar med en struktur som tar hänsyn till syfte och specifika mål, anpassat det efter målgrupp och mätområden. Genom smarta poängnycklar skapas engagemang hos deltagarna och företaget får de effekter som önskas! För att få ännu bättre effekt anävnder vi oss ofta av gamification i någon form, t ex genom att använda poäng, levels, leaderboards etc. 

Erkänsla och belöning

Vi har ett brett urval av lösningar inom erkänsla och belöning som kan anpassas efter målgrupp och individ. Här spelar premieshoppen med över 3000 premier en viktig roll. Vi kan även erbjuda events och resor utefter era behov. Självklart har vi också lösningar för att ta hand om den så viktiga återkopplingen, ofta med inslag av gamification.

Vi levererar kvalitet och konkreta resultat

Vi levererar alltid tydliga effekter som kan mätas i t ex ökad lönsamhet, större omsättning, merförsäljning och bättre resultat. Vi kan även mäta mjukare värden som kunskap, innovation och samarbete. Som indirekta resultat uppstår ofta kostnadsbesparingar och lägre miljöpåverkan. På resan mot de olika målen får du som kund engagerade och motiverade medarbetare eller lojalare och lönsammare kunder som blir ambassadörer för ditt företag.

Våra erfarenheter förändrar verksamheter

Vi är sammansvetsat gäng där flera varit med från starten 1999. Vi har en bred kompetens inom marknadsföring, kommunikation, IT, kundvård och projektledning med specifik erfarenhet av motivations- och lojalitetsprogram. När du anlitar oss kan du vara säker på att få en engagerad samarbetspartner eftersom vår affärsmodell bygger på att det först och främst är framgång hos kunden som bygger framgång för oss. Vi står för kvalitativ leverans och konkreta resultat och vi är stolta över våra lojala kunder!

Läs mer på inspirationcompany.se

Inspiration Company

Adress

Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm

Telefon

+46 73 530 35 00

tel:+46735303500


kontakt@inspirationcompany.se
www.inspirationcompany.se

Följ företag:

  • Följ Inspiration Company

Dela:

Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi
Facebook