Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat

Webinar

Kort om: Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat

Datum/plats:
Start: 21 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Online
Start: 11 November 2020 11:00 - 11:45
Online
Start: 2 December 2020 11:00 - 11:45
Online
Kategori:
Ledarskap , Organisation / verksamhet

Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat

Vi konstaterar att behovet aldrig har varit större. Det finns ett starkt samband mellan motiverade medarbetare och lönsamhet. Företag med motiverade medarbetare uppvisar 10% högre vinstmarginal jämfört med företag som har lågt medarbetarengagemang.

På denna föreläsning bjuder vi på insikter och studier men också konkreta ”verktyg” för hur du kan tillämpa ”Motivation Management”. Hur du sätter motivation i system med hjälp av ”Gamification in Business”. Hur du och ledningen snabbt ser effekterna av detta. Föreläsningen avslutas med fallgropar och exempel på ett företag som lyckats samt hur du kommer igång!

Inspiration Company

Adress

Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm

Telefon

+46 73 530 35 00

tel:+46735303500


kontakt@inspirationcompany.se
www.inspirationcompany.se

Följ företag:

  • Följ Inspiration Company

Dela:

Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi

Våra events


MotivationsIndex

- bli pilotkund och få en gratis mätning av motivationen på er arbetsplats

Läs mer Anmäl dig

Start: 4 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 25 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Belöning som incitament


Läs mer Anmäl dig

Start: 3 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 18 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 10 December 2020 13:15 - 14:00
Plats:


Förstå din medarbetare

Så säkerställer du som ledare, vad som motiverar din medarbetare

Läs mer Anmäl dig

Start: 22 Oktober 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 18 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 9 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Hur får man med alla medarbetare på tåget?

7 av 10 medarbetare känner inte att man är med och bidrar till företagets framgång.

Läs mer Anmäl dig

Start: 22 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 12 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 3 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Öka tillväxt och merförsäljning genom lojalitetsprogram

"2020 är kundupplevelse överordnat pris och produktprestanda som huvudsaklig anledning till val av en leverantör" konstaterar Forrester i en stor studie.

Läs mer Anmäl dig

Start: 5 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 26 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Kommande events

Facebook