Förstå din medarbetare

Webinar

Kort om: Förstå din medarbetare

Datum/plats:
Start: 22 Oktober 2020 13:15 - 14:00
Online
Start: 18 November 2020 11:00 - 11:45
Online
Start: 9 December 2020 11:00 - 11:45
Online

Förstå din medarbetare

De flesta företag lägger energi på att förstå och motivera sina medarbetare, men många glömmer att fokusera på det som är viktigt för medarbetarna. 

Att arbeta med fel drivkrafter kan påverka motivationen negativt och bli en dyr lärdom. I detta webinarium kommer du få ta del av vad svenskar tycker är viktigt för sin motivation samt en överblick över hur svenska företag levererar på diverse motivationsparametrar. 

Avslutningsvis delar vi med oss av konkreta tips på hur du undviker de vanligaste misstagen samt hur du som ledare kan arbeta mer effektivt med att höja motivationen på din arbetsplats. 

Inspiration Company

Adress

Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm

Telefon

+46 73 530 35 00

tel:+46735303500


kontakt@inspirationcompany.se
www.inspirationcompany.se

Följ företag:

  • Följ Inspiration Company

Dela:

Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi

Våra events


MotivationsIndex

- bli pilotkund och få en gratis mätning av motivationen på er arbetsplats

Läs mer Anmäl dig

Start: 4 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 25 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat


Läs mer Anmäl dig

Start: 21 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 11 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 2 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Belöning som incitament


Läs mer Anmäl dig

Start: 3 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 18 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 10 December 2020 13:15 - 14:00
Plats:


Hur får man med alla medarbetare på tåget?

7 av 10 medarbetare känner inte att man är med och bidrar till företagets framgång.

Läs mer Anmäl dig

Start: 22 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 12 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 3 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Öka tillväxt och merförsäljning genom lojalitetsprogram

"2020 är kundupplevelse överordnat pris och produktprestanda som huvudsaklig anledning till val av en leverantör" konstaterar Forrester i en stor studie.

Läs mer Anmäl dig

Start: 5 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 26 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Kommande events

Facebook