Hur får man med alla medarbetare på tåget?

Webinar

Kort om: Hur får man med alla medarbetare på tåget?

Datum/plats:
Start: 22 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Online
Start: 12 November 2020 11:00 - 11:45
Online
Start: 3 December 2020 11:00 - 11:45
Online

Hur får man med alla medarbetare på tåget?

7 av 10 medarbetare känner inte att man är med och bidrar till företagets framgång. Man känner sig osäker på varför man gör det man gör och vad man har för roll i det stora hela. Lika många arbetsgivare känner svårigheter att styra mot verksamhetens långsiktiga mål och att skapa en gemenskap kring dessa.

Så kan vi ju inte ha det!

TIC Reward är tjänsten som tvingar er att bryta ner stora långsiktiga mål till mindre delmål och på ett enkelt och kul sätt hjälper er att hålla fokus och driva måluppfyllelse genom att belöna medarbetarna för att de verkligen är med på resan och bidrar till företagets tillväxt och lönsamhet.

Detta webinar ger dig förståelse för varför det är viktigt att jobba med delmål – både kunskaps-/beteendemål samt ekonomiska. Vi kommer belysa effekterna av att sätta arbetet för ökad motivation i system, vilka drivkrafter som finns och hur man på 2 dagar kan vara igång med sitt eget motivationsprogram.

Investera 30 minuter av din tid, så bjuder vi på startkostnaden, vilken inkluderar workshop kring mätpunkter och dess värde samt design av er egen portal när du bestämmer dig för att implementera ett helt nytt sätt att hålla fokus och en högre, mer kvalitativ fart mot era verksamhetsmål (värde 20 000 kr)!

Inspiration Company

Adress

Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm

Telefon

+46 73 530 35 00

tel:+46735303500


kontakt@inspirationcompany.se
www.inspirationcompany.se

Följ företag:

  • Följ Inspiration Company

Dela:

Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi

Våra events


MotivationsIndex

- bli pilotkund och få en gratis mätning av motivationen på er arbetsplats

Läs mer Anmäl dig

Start: 4 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 25 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat


Läs mer Anmäl dig

Start: 21 Oktober 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 11 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 2 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Belöning som incitament


Läs mer Anmäl dig

Start: 3 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 18 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 10 December 2020 13:15 - 14:00
Plats:


Förstå din medarbetare

Så säkerställer du som ledare, vad som motiverar din medarbetare

Läs mer Anmäl dig

Start: 22 Oktober 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 18 November 2020 11:00 - 11:45
Plats:

Start: 9 December 2020 11:00 - 11:45
Plats:


Öka tillväxt och merförsäljning genom lojalitetsprogram

"2020 är kundupplevelse överordnat pris och produktprestanda som huvudsaklig anledning till val av en leverantör" konstaterar Forrester i en stor studie.

Läs mer Anmäl dig

Start: 5 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Start: 26 November 2020 13:15 - 14:00
Plats:

Kommande events

Facebook