Interaktiva Möten

Interaktiva Möten

Konferenser kräver ofta stora insatser i form av arbete, tid och ekonomi. Du som väljer att anordna en konferens vill förmodligen få ut så mycket som möjligt av den. Om du lyckas engagera och samtidigt ta till vara de stora kunskaper, skiftande erfarenheter och insikter som ryms hos deltagarna har du mycket att vinna. Interaktiva möten erbjuder konferensapp, effektiva mötesformat och seniort stöd till dig som arrangör. Du kan antingen köpa en helhetslösning eller bara delar av vårt erbjudande. Till exempel en konferensapp.

VARFÖR INTERAKTIVA MÖTEN?

Interaktivitet hjälper människor att minnas vad du sagt
Människor minns och framförallt gör, ofta väldigt lite efter möten och konferenser. En studie från Maine visar att den sämsta metoden att påverka andra är genom föreläsningar, i snitt minns deltagarna bara 5 % av innehållet. För den som däremot är delaktig i samtal och experiment närmar sig motsvarande siffra 70 %.

18 minuter sägs vara den genomsnittliga längden för hur länge de flesta människor orkar behålla koncentration och fokus när de lyssnar på något. Därefter sjunker inlärningen drastiskt. Genom att blanda korta föreläsningar med väl regisserad interaktivitet når vi mycket längre. Delaktighet och samtal ökar energin i mötet. Det blir roligare och mer effektivt. Även viljan att leva upp till prioriteringar, idéer och beslut ökar hos den som fått vara med och ta fram dem.

Teknik, retorik och pedagogik
På Interaktiva Möten är vi specialister på att skapa kreativa och effektiva mötesformat som gör att deltagarna förstår, minns och gör mer efter möten och konferenser. Vi gör detta genom att kombinera kunskaper om retorik och pedagogik med modern teknik

ÖKA OCH FÖRLÄNG EFFEKTEN AV DINA MÖTEN

Mötesappen gör det lättare för dig att inspirera, engagera och informera dina deltagare. Med möjlighet att verka före, under och efter mötet hjälper den dig att förlänga effekten av möten och konferenser. Före mötet kan du till exempel distribuera viktig information. Väl under mötet fungerar appen som ett nav som möjliggör såväl dialog och ställningstaganden som möjlighet att lösa uppgifter. Efter mötet kan du enkelt skicka ut rapporter, pushnotiser och sammanfattningar. Appen gör det också enkelt att förmedla kontaktuppgifter till deltagare och föreläsare.

VILL DU TESTA APPEN?

Ladda ner en Demo och titta själv eller så guidar vi dig igenom den. Ring eller maila oss så bokar vi en tid för en demo, live eller via telefon.
Vi har mångårig erfarenhet av att producera medskapande och interaktiva konferenser och erbjuder förutom mötesappen även beprövade mötesformat, rutiner, dramaturgi, teknikstöd och kunskaper om hur du ställer frågor som engagerar och har avsedd effekt. Självklart kan du om du vill även sköt allt själv.

Interaktiva Möten

Följ företag:

  • Följ Interaktiva Möten

Dela:

LADDA NER DEMO APP TILL DIN MOBIL!

Facebook