Kandidata AB

Vi mäter och utvecklar framgång!

Kandidata är ett internationellt konsultföretag specialiserat på tester, personbedömningar, utveckling och utbildning. Vi hjälper våra kunder att effektivisera sina strategiska HR-processer bland annat genom kompetensutvärdering av chefer och medarbetare. Med hjälp av kvalitetssäkrade testverktyg kan vi mäta och utveckla förmågor och potential hos individer och grupper på ett sätt som skapar framgång och lönsamhet i din verksamhet. Vi har nordisk ensamrätt på några av världens skarpaste arbetspsykologiska tester inom emotionell intelligens/EQ och problemhantering/IQ.Christer Olsson

Kandidata ägs av Christer Olsson, en av Nordens mest eftertraktade föreläsare med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och kulturella dimensioner.

Vårt erbjudande

Tester:

  • Du vill ha kvalificerade och vetenskapligt validerade verktyg som grund för assessments vid rekrytering och utveckling.

Personbedömningar:

  • Du vill ha en objektiv part som utför skräddarsydda assessments, till exempel vid second opinion.

Utveckling:

  • Du vill identifiera och utveckla potential hos dina befintliga medarbetare.
  • Du vill skapa en bättre dynamik och förståelse inom en grupp av medarbetare.
  • Du vill erbjuda dina ledare och medarbetare coaching och utveckling
  • Du vill utveckla företagets ledarskap.
  • Du vill koppla ihop organisationens värderingar med dina övriga HR-processer.
  • Du vill inspirera och motivera.
  • Du vill anpassa din organisation för att skapa bättre förutsättningar för framgång och lönsamhet.

Utbildning:

  • Du vill certifiera och utbilda dig och din personal för att skapa framgång i er verksamhet, till exempel i hur man kan använda våra testverktyg som grund för att få mätbarhet i utvecklingsinsatser eller i coaching, individuellt eller i grupp.Titta gärna på del 1 i vår intervjuserie med Dr. Steven Stein - "Emotionell intelligens - en framgångsfaktor i livet och arbetslivet" här nedan.

Besöksadress

Kungsgatan 50
111 35 Stockholm

Växel

08-545 85 010

Fax

08-545 85 019

info@kandidata.se
www.kandidata.se

Dela:

Aktuellt

Våra utbildningar


Certifieringsutbildning i EQ-i 2.0 - Mät och utveckla framgång

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rekrytering, coaching, personal- och ledarskapsutveckling och/eller organisationsutveckling och som i ditt arbete har användning av att kartlägga individers sociala och emotionella ...

Läs mer Anmäl dig

22 Januari 2019 09:00 - 23 Januari 2019 17:00, Stockholm
Plats: Stockholm
Plats: Stockholm. Göteborg

Problemlösningsförmåga/IQ: Utbildning i WPT (Wonderlic Personnel Test)

Omfattande forskning har visat att IQ är den enskilt, kanske mest, pålitliga faktorn för att förutsäga framgång i yrkeslivet. Det är helt avgörande för både företag och arbetstagare att hitta ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Emotionell intelligens: EQ in Action

EQ in Action vänder sig till Dig som redan är certifierad i EQ-i och som vill bekanta dig ytterligare med den nya versionen av EQ-i 2.0, samt fördjupa dina ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Att utveckla framgång genom emotionell intelligens i grupp

En heldag i att facilitera grupputveckling

Vi vill ge Dig som certifierad en möjlighet att utveckla ditt sätt att skapa utveckling genom att använda EQ-profilen i arbetet med utveckling av ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Virtual: EQ-i 2.0 Certification in English

The Course is aimed at those working with recruitment, coaching, HR and leadership development and/or organizational development: i.e. people who work as behavioral scientists, psychologists, behaviorists, coaches, or ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Diversity Icebreaker™ Frukostseminarium

Vi erbjuder dig att själv prova på vårt gruppverktyg Diversity Icebreaker samt att delta i en workshop för att undersöka hur du med hjälp av verktyget kan utveckla din verksamhet.

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

WPT Certification in English

To measure and evaluate people based on their IQ is controversial. Nevertheless, research shows that IQ is perhaps the single most reliable factor to predict professional success. WPT provides a ...

Läs mer Anmäl dig

Plats: Stockholm

Kandidatas nyhetsbrev

Kommande utbildningar

LinkedIn
Facebook