Annonssamarbete Motivation.se + KLINGBORG

Nytt decennium och ny situation! Arbetet i ledningsgruppen blir helt avgörande

Ledningsgruppens förmåga att organisera och vägleda medarbetarna i utvecklingen av bolaget blir nyckeln till framgång.

Ledning | Ledarskap | KLINGBORG | JUNI 2020

We are always on our way, from yesterday towards tomorrow.

We are always on our way, from yesterday towards tomorrow.

Arbetet i ledningsgruppen säkerställer ditt bolags framtid. Konsten är att skapa utvecklingskraft i din organisation för att öka era kunders attraktion till det värde ni erbjuder. Ledningsgruppens förmåga att involvera varje medarbetare i arbetet att utveckla och effektivisera varje del av bolaget blir nyckeln. Allt är ett enda stort lagarbete mot gemensamma bilder, vad ni enats om att utveckla, leverera och hur effektivast jobba tillsammans. Ni lär er att använda ny teknik och utvecklar ert mindset genom att se varandra, och andra, som resurser för er egen utveckling.  

Det övergripande ledarskapet får en ny dimension och en absolut sense of urgency i dagar som nu. De flesta har fått en tuff inledning på det nya decenniet, just som allt tycktes gå som på räls. Många nya tankar och känslor snurrar runt. Varje decennium är ju annars fyllt av stor utveckling och många nya steg framåt, men hur får vi tag i situationen nu...

Utveckling startar alltid i ledningsgruppen!

Centralt blir att komma ihop, stärka varandra och tydliggöra bilden för hur hantera utvecklingen framåt. Varje del och team i bolaget hjälps sedan att tydliggöra sin bild av situationen och vilka möjligheter de ser. Detta blir input till ledningen för deras vidare arbete att växa överblick och initiera actions.

Se en kort film om The K Concept här.

Ledningens kommunikation av läget, konstruktiva stöd och snabba agerande håller ihop verksamheten. Det handlar om att återskapa men samtidigt utveckla och förnya när rådande strukturer bryts sönder och ersätts med det nya.

Ny teknologi – ny strategi

Situationen utmanar till enighet om hur man stimulerar förnyelse och effektiviseringar genom att implementera ny teknik och nya arbetssätt i verksamheten. Ledningen bör utifrån från den egna gemensamma bilden av nuläge och möjligheter i framtiden söka hjälp utifrån för att hitta vägen framåt. Extern kompetens hjälper till med nya ideer, koncept och lösningar för de bästa valen. Samtidigt utmanas varje ledare i bolaget att driva tänket i sitt ansvarsområde så att organisationen är redo att snabbt implementera det nya, bättre och effektivare.

Ledarnas förmåga att få varje medarbetare och varje team att driva sin egen utveckling, och därigenom bidra till värdeskapande och momentum i bolaget, är avgörande.  

Det övergripande ledarskapet är nyckeln i dagar som nu!

Vi i KLINGBORG har mött bolag i olika situationer längs vägen när de sökt hjälp att snabbare och mer effektivt ta sig framåt. Vi kan ge stöd till dig och ditt bolags process i den tid vi är just nu.

Se en kort film om The K Concept här.

KlingborgLogo2007-500.png

Följ företag:

  • Följ KLINGBORG

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning
  • Ledarskap

Dela:

"We are always on our way, from yesterday towards tomorrow, somewhere between the old and the new. Our role as leaders is to connect our co-workers´ hearts and minds in ”the mental creation” of our future opportunities and then support them step-by-step to move there."

KLINGBORG är ett konsultnätverk, vår styrka är vårt K Concept , erfarenheten från de stora utvecklingsprocesser vi varit delaktiga i samt vårt nätverk av spetskompetenser för nya tekniker.

Hör av dig till oss så ger vi vår syn på hur vi bäst kan stödja dig och din organisation i ert unika läge.

office@klingborg.com

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill