Årets VD-frukostwebinarie med Johan Skoglund - ”Att kombinera lönsamhet med ett stort samhällsansvar ger framgång”

Motivation.se

Webinar

Kort om: Årets VD-frukostwebinarie med Johan Skoglund - ”Att kombinera lönsamhet med ett stort samhällsansvar ger framgång”

Datum/plats:
Start: 1 Oktober 2020 08:00 - 09:00
Online via Zoom
Längd:
Online via Zoom
Arrangör:
Motivation.se & värd för detta webinarie är en av våra huvudpartners SPP.
Kategori:
Ledarskap , Organisation / verksamhet

Årets VD-frukostwebinarie med Johan Skoglund - ”Att kombinera lönsamhet med ett stort samhällsansvar ger framgång”

Huvudpartners

Boyden
Interim Search
SPP

Vi hälsar dig som är vd, styrelseledamot eller arbetar i en annan ledande befattning välkommen till Årets VD-frukostwebinarium den 1 oktober.

Vi har nöjet att lyssna till Johan Skoglund, vd JM och Årets VD 2019 i kategorin Stora företag. Johan kommer att prata om sitt ledarskap under rubriken: ”Att kombinera lönsamhet med ett stort samhällsansvar ger framgång!

Johan Skoglund, JM AB Årets VD 2019 Stora bolag

Johan Skoglund, Vd, JM och Årets VD 2019 i kategorin Stora företag

Juryns motivering: "Med en god kommunikativ förmåga och stor nyfikenhet inför andras idéer är pristagaren en ledare som förmår engagera sina medarbetare och göra bolaget till en attraktiv arbetsgivare. Årets VD i kategorin stora företag leder ett företag som kombinerar lönsamhet med ett stort samhällsansvar, inom såväl miljö som jämställdhet och mångfald. Genom tydliga mål, långsiktighet och ett brinnande intresse för hela verksamheten har Årets VD gjort sitt företag till en samhällsnyttig vinnare."

Johan Skoglund är VD för JM AB, ett företag som jobbar med projektutveckling av bostäder och bostadsområden. Det är ett mycket lönsamt och välmående bolag, mycket tack vare ett ledarskap som i hög utsträckning bygger på nyfikenhet, mod och inkludering. Företaget tar också ett stort samhällsansvar genom satsningar på miljö och jämställdhet. Men det viktigaste bidraget till samhällsnyttan gör man ändå som skattebetalare: ”Vi har en tydlig skattepolicy och vill gärna betala rätt skatt och bidra till välfärden”, berättar Johan Skoglund.

 – Som ledare är det viktigt att man ser sina medarbetare, och förmedlar en känsla av att det här är ett jobb som vi gör tillsammans. Jag har en stor respekt för alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Jag försöker vara synlig för alla, bland annat genom att jag är ute på arbetsplatsbesök en gång i veckan, säger Johan Skoglund, och fortsätter:

Som ledare har jag naturligtvis också ett stort ansvar gentemot våra kunder. Vi har vunnit NKI (Nöjd Kund Index) sju gånger på 10 år och prioriterar dessa frågor väldigt högt, säger han.

Satsar på hållbarhet och jämställdhet

Hållbarhetsarbetet är också en viktig faktor i hela JM:s verksamhet, och i den bransch där företaget verkar – projektutveckling av bostäder och bostadsområden – finns det många möjligheter att göra skillnad och ta sitt samhällsansvar.

Hållbarhetsarbetet består ju av olika delar. Dels har vi miljöarbetet, och där har vi bland annat satsat på att Svanenmärka all vår produktion i alla länder där vi är verksamma, alltså Sverige, Norge och Finland. Vi har också sagt att vi ska minimera vårt avfall till 2025.

När det gäller den sociala mångfalden så satsar företaget mycket på jämställdhet i en traditionellt väldigt mansdominerad bransch. ”Vi har sagt att vi ska sikta mot en 40/60-procentig uppdelning i ledande positioner. När det gäller det praktiska arbetet så ska vi ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare år 2030. Vi har också startat ett eget lärlingsprogram för kvinnor. Sedan jobbar vi över huvud taget mycket med mångfaldsfrågor, eftersom vi har märkt att organisationen presterar bättre om det finns mångfald”.

JM satsar stort på socialt ansvarstagande och även på ekonomisk hållbarhet. Företaget gör bland annat egna revisioner och kontrollerar att underleverantörer runt om i världen jobbar på ett ansvarsfullt sätt, att det finns fackföreningar som tillåts verka på arbetsplatsen och att det inte förekommer barnarbete. Men det allra viktigaste bidraget till samhällsnyttan och den ekonomiska hållbarheten gör man som skattebetalare, menar JM:s vd.

Vi har en tydlig skattepolicy som innebär att vi gärna vill betala rätt skatt istället för att försöka vara ”smarta” och undkomma det på olika sätt. Vi bidrar med ungefär 400 miljoner per år i inkomstskatt, och för oss som företag är det ju viktigt att det finns dagis, skolor, sjukhus och annan välfärd i de områden där vi bygger. Att betala skatt och bidra till välfärden är det bästa man kan göra ur hållbarhetssynpunkt.

Var nyfiken – och modig

Johan Skoglund är inne på sitt 18:e år som vd, och utnämningen till Årets VD 2019 är ett tydligt kvitto på att hans ledarskap är framgångsrikt. Vilka råd vill han ge till andra ledare som hoppas på att kunna nå lika långt som han har gjort? Han framhåller bland annat vikten av att skapa en inkluderande kultur, att leda genom exempel och att ha en tydlig etisk kompass. Men framför allt är det två saker som är viktiga om man verkligen ska nå framgång med sitt ledarskap:

Man ska alltid vara nyfiken och modig. Man ska vara nyfiken på vad som sker i omvärlden när det gäller exempelvis teknik, miljö, mångfald, innovationer och så vidare. Och man måste vara modig och våga fatta både bekväma och obekväma beslut, säger Johan Skoglund.

 

Program

08.00 - Introduktion
08.10 - Samtal med Johan Skoglund, vd JM
08.45 - Q&A och gemensam reflektion
09.00 - Slut

Datum

1 oktober 2020 kl. 08.00 - 09.00

Plats

Online via Zoom

Pris

Frukostwebinariet är kostnadsfritt.

Motivation.se

Nybrokajen 7, 4tr
111 48 Stockholm

Tel: 08-410 223 40

info@motivation.se
www.motivation.se

Följ företag:

  • Följ Motivation.se

Dela:

Bli medlem idag
Pressreleaser
Facebook
Instagram