Sponsrat Innehåll från en av våra Partners

Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling där digitala transformationer skapar en oerhört snabb förändringstakt

Ledarskap | Hållbarhet | Årets VD | Motivation.se | JUNI 2019

Stefan Granqvist Vd, Interim Search

Stefan Granqvist Vd, Interim Search

Nya spelregler med hårdare konkurrens och nya kreativa sätt att driva affärer på en global spelplan. Att hantera den omvandlingen ur ett såväl tekniskt som ett marknads- och personalperspektiv tror jag är en av de största utmaningarna, säger Stefan Granqvist, Vd på Interim Search som är ny huvudpartner till utmärkelsen Årets VD 2019.

Ni är från och med i år med som huvudpartner till Årets VD. Varför valde ni att vara det?

I vårt arbete med att tillsätta interimschefer ser vi den stora påverkan vd har på ett företag och dess anställda. Att ha rätt ledare i toppen är en förutsättning både för de anställdas trivsel och prestation och därmed företagets konkurrenskraft. Därför vill vi hjälpa till att lyfta fram och hylla dessa ledare.

Varför är utmärkelsen Årets VD ett viktigt pris?

Vd är en förebild och viktig källa till motivation, självförtroende och stolthet, bra ledare leder framifrån som man brukar säga. Årets VD är ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar individer som får andra individer att växa.

Hur kommer ert engagemang i eventet se ut?

Som medlemmar av juryn är vi delaktiga i att utse vinnarna av årets pris 2019. Det ser vi verkligen fram emot! Tillsammans med övriga partners är vi förstås också med och bidrar till utmärkelsens utveckling och att galakvällen blir så bra som möjligt.

Vilka är några av de största utmaningarna för en vd idag som du ser det?

Vi befinner oss mitt i en strukturomvandling där digitala transformationer skapar en oerhört snabb förändringstakt, nya spelregler med hårdare konkurrens och nya kreativa sätt att driva affärer på en global spelplan. Att hantera den omvandlingen ur ett såväl tekniskt som ett marknads-  och personalperspektiv tror jag är en av de största utmaningarna.

Vilket samhällsansvar har företagsledare idag?

Företagsledare har ett stort samhällsansvar. Vi har länge pratat om det ekonomiska ansvarstagandet och att säkerställa en lönsam verksamhet så att den är stabil och långsiktig. För tillfället ser vi att debatten kring ett miljömässigt ansvarstagande verkligen tagit fart. Jag tror att det framåt kommer vara mycket fokus på det sociala ansvarstagandet som hittills främst handlat om det interna ansvaret att anställda har en bra arbetsmiljö. Där tror jag att debatten framöver kommer skifta mot ett mer externt fokus och vikten att bidra till samhällsutvecklingen i stort i mycket större utsträckning.

Vilken roll vill Interim  Search spela i formandet av framtidens ledarskap i Sverige?

Vi betraktar oss själva som möjliggörare, där vi i den pågående strukturomvandlingen hjälper ledare att möta en mer flexibel arbetsmarknad och dra fördelar av en gig-ekonomi där vi går från att företagen anställer till att arbetstagarna hyr ut sig själva när de vill och vart de vill. Detta är en utveckling som verkligen håller på att förändra arbetsmarknaden, både här i Sverige och Internationellt.

Vilka ledarskapsfrågor tycker ni är viktiga att lyfta inför framtiden?

Vår nyfunna möjlighet till tillgänglighet dygnet runt är på många sätt fantastisk men också utmanande. Mitt i digitalisering, automatisering och artificiell intelligens så är det lätt att glömma bort människorna i systemet, vilket sannolikt bidragit till att stress och psykosocial ohälsa är kraftigt växande problem. Att säkerställa en sund och bra arbetsmiljö i tillsammans med digitaliseringen blir därför en viktig, om inte den viktigaste ledarskapsfrågan framöver.

Vad förväntar ni er av eventet Årets VD 2019?

Vi förväntar oss att hitta nya förebilder och få inspiration av,  och såklart fira vinnarna! 

Motivation.se

Följ företag:

  • Följ Motivation.se

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Hållbarhet
  • Årets VD

Dela:

Nominering

Årets VD 2019

Nomineringstiden för Årets VD 2019 löper från den 2 april till den 31 augusti. Utmärkelsen delas sedan ut den 6 november på Hotel At Six i Stockholm.

Läs mer om nomineringsförfarandet.

Nominera din kandidat här!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill