Workshop

Kort om: Digitala utbildningar - idé och genomförande

Längd:
1 dags workshop med två handledare
Kostnad:
15.000 kr ex. moms

Digitala utbildningar - idé och genomförande

Vi hjälper er att digitalisera era utbildningar

Vilka är ni som behöver vår hjälp?

Ni jobbar med förändringsprocesser eller utbildning i någon form och vill digitalisera delar av ert utbud – men är osäker på hur det ska göras på bästa sätt och var ni ska börja.

Ni vet att digitalisering är viktig men har inte tid att prioritera eftersom er kärnverksamhet tar all er tid i anspråk.

Ni vill komma vidare, men har svårt att ställa er utanför er egen verksamhet för att se vad i ert utbud som skulle kunna effektiviseras i digital form.

Ni är på gång att digitalisera men saknar ett nätverk av duktiga textpersoner, filmare, animatörer och projektledare som kan hjälpa er att förverkliga er idé.

Ni vill ha stöd i att hitta ett roligt och pedagogiskt sätt att låta era utbildningar bli mer digitala – tekniskt, upplevelsemässigt och innehållsrikt.

Så går det till:

Boka oss för en inledande workshop där vi tillsammans:

  • Analyserar ert nuläge och behov av digitalisering av era koncept
  • Prioriterar och sorterar – i vilken ände ska vi börja?
  • Sätter upp en grov skiss för innehåll i en första digitaliserad utbildning
  • Vi går hem och sätter ihop ett konkret upplägg för att komma igång
  • Återkommer för ett möte där vi presenterar upplägg för utbildningen, grov projektplan och en offert för genomförande att ta ställning till.

Vår analys och sammanställning från workshopen kan ni sedan själva gå vidare med internt eller med annan leverantör om ni så önskar.

Om ni ser ett möjligt samarbete kan vi hjälpa er med att projektleda processen, jobba med innehållet, filma, skriva, göra ett pedagogiskt upplägg samt tekniskt komma med idéer och förslag som passar ert koncept och era kunder.

Kontakta oss för frågor eller funderingar!

NextLVL - Logotyp

NextLVL

Nybrokajen 7, 4tr
111 48 Stockholm

Tel: 08-410 223 40

info@nextlvl.se
www.nextlvl.se

Sök efter Utbildningar & Events