Företagsanpassad utbildning

Kort om: Diplomerad trendspanare

Längd:
12 tim
Kostnad:
3625

Diplomerad trendspanare

Utbildningen innehåller 7 kursavsnitt á ca 45 minuter (filmer) och arbetsmaterial i PDF-format. Under kursperioden finns ett slutet kursforum där lärarna Kjell Lindström och Niklas Lundblad finns tillgängliga för dialog. Varje avsnitt examineras med ett antal frågor att besvara. Godkänd kurs ger ett kursdiplom. I kursavgiften ingår 1000 kr rabatt på konferensen Spanarna på Future Street 14 dec 2017.Avsnitten fokuserar olika delar för en professionell omvärldsspaning och har följande rubriker (se även kursplan nedan):

- Trendspaning - utgångspunkterna.
- Spaning och förhållningssätt.
- Trendspanarkartan- hur ser din omvärld ut?
- Informationsskällor- var hittar du relevant information?
- Vem kan man lita på?
- Att få genomslag i komplexa system.
- Vad väntar runt hörnet?

Höstens kursomgång startar torsdagen 28 september och därefter får du ett avsnitt varje torsdag. Totalt beräknar vi att du behöver lägga ner ca 12 timmar för utbildningen.

Utbildningen finns tillgänglig för dig under hela kurstiden samt 3 månader efter kursavslut. Dvs du kan arbeta med kursen och har tillgång till alla avsnitt och arbetsmaterial tre månader efter genomgången kurs. Även arbetsmaterial (PDF) kan laddas ner t om dess.
 

Noden AB

Besöksadress

Storgatan 28A
753 31 Uppsala
 

Postadress

Mellanvägen 4A
756 45 Uppsala

Tel: +46 (0) 18 10 28 20

info@noden.se
noden.se

Sök efter Utbildningar & Events