Papilly

Vetenskap och modern forskning förenas med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering.

Vetenskap och modern forskning förenas med digitala lösningar och effektiva metoder för preventiv stresshantering.

För första gången finns en svensk forskningsbaserad metod som gör det förebyggande arbetet enkelt och praktiskt möjligt på bred front.
Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa.
 
Papillys vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska psykisk ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.
 
Stressprogrammet är Papillys första tjänst. Ett digitalt evidensbaserat verktyg som baseras på ACT (acceptance commitment therapy) – det senaste inom KBT. De noggrant utvalda och beprövade interaktiva övningar har visat mycket goda resultat vid bland annat behandling av stress. Programmet leder till verkliga och hållbara resultat för de individer som genomför programmet. I korthet återtar individen kontrollen och upplever en bättre balans både privat och i arbetet.
 
Forskning visar entydigt att vi kan stärka vår motståndskraft och aktivt förebygga uppkomsten av stress, men att vi sällan uppnår förändring genom att endast läsa en bok eller gå en kurs.

Med våra program vill vi hjälpa alla människor att må bättre i sina liv och på sina arbetsplatser.

Papilly

Adress
Papilly AB (publ)
Tullvaktsvägen 2,
115 56 Stockholm

Öppettider 9.00-17.00
0771-611 510

info@papilly.com
papilly.com

Dela:

LinkedIn
Facebook