Sponsrat Innehåll från en av våra Partners

POTENTIALBAROMETERN2019

Hur innovativa är vi egentligen - använder vi moderna metoder för att medvetet utveckla potentialen i våra organisationer?

Innovation | PerformancePotential | JAN 2019

PotentialBarometern2019

PotentialBarometern2019

PotentialBarometern2019 är en årlig undersökning som genomförs av företaget PerformancePotential. Syftet är att kartlägga hur innovativa och strukturerade svenska verksamheter är när det gäller att aktivt arbeta med organisationens värderingar, kultur och ta tillvara potential. Enkäten undersöker också om det finns några trender och om moderna metoder används anpassade till en värld i ständig förändring.

Är du chef eller har en ledarskapsroll är vi nyfikna på att ta del av just din erfarenhet. Om du deltar i PotentialBarometern2019 HÄR, skänker vi 20 kronor till Cancerfonden. 

Du får resultatet av hela undersökningen skickat till dig om du vill och det tar max 5 minuter av din tid att svara på enkäten.


Många verksamheter bygger upp strukturer kring talangförsörjning, värderingsarbete och olika sätt att ta hand om potential i organisationen. Det kan handla om att vilja tydliggöra sitt varumärke och att uppfattas som en spännande och seriös arbetsgivare. Initiativen har under senare år ökat markant i antal och drivs både av HR-avdelningen likväl som chefer och ledare.

En ledares uppgift är att ansvara för sin organisation och sin verksamhet, men det generella sättet att skapa resultat ger inte alltid tid och utrymme för att fundera utanför det redan inlärda beteendet. Många fastnar i sin egen övertygelse om att de faktiskt har kommunicerat mål tydligt och att de har processer som tar hand om utveckling av organisation och verksamhet.

På PerformancePotential tycker vi att det är intressant att ta reda på mer om hur det förhåller sig i verkligheten. Om det finns fakta kring hur man jobbar med dessa frågor istället för en upplevd känsla av att dessa frågor arbetas med på ett strukturerat och objektivt sätt.

Vi är nu inne på vårt tredje år med undersökningen PotentialBarometern och har gjort en hel del intressanta upptäckter. Bland annat har vi sett, framförallt när det gäller värderings- och kulturarbete, att företagen går mer på känsla än har strukturerade objektiva processer. Vi kan också konstatera att mycket är upp till chefer och ledare. Verksamhetskulturen är det viktigaste av allt enligt cheferna, men i verkligheten lägger man inte kvalitetstid på att säkerställa den och inte heller på att matcha det dagliga arbetet mot den. Kulturen värderas högt, men hanteras som oviktig. Många invaggar sig i en falsk trygghet om att värderingsarbetet leder till resultat och kontroll över hur organisationen och dess varumärke ska uppfattas, hur attraktiv man är som arbetsgivare och sedan har man en utmaning att leva upp till detta. Det saknas ofta konkreta uppföljnings- och kvalitetssäkrade metoder där man mäter om värderingarna verkligen efterföljs på individnivå.

Det innebär att företagen borde satsa på att ge chefer och ledare konkreta verktyg, vilket verkar saknas i många fall. Ofta förlitar ledningen sig på chefens egen förmåga och kompetens. Frågan är då om potentialen i organisationen verkligen tas tillvara fullt ut och hur det påverkar verksamheternas möjlighet att prestera sina resultat? Idag väljer dessutom arbetstagare allt oftare sin framtida arbetsgivare, vilket gör att det finns större krav på företag och organisationer att vara transparenta. Vi måste bevisa hur vi tar tillvara arbetstagarens potential och vi behöver rekryteringsprocesser som är så pass utvecklade och objektiva att det finns trovärdighet i det vi kommunicerar.

Nu startar vår undersökning PotentialBarometern2019! Det ska bli spännande att se om det har skett någon förflyttning i värderings- och kulturfrågorna. I år vill vi även titta lite mer på de bakomliggande faktorerna kring att få strategier och mål att verkligen hända - finns det moderna metoder och strukturer för detta - och har chefer verktyg och insikt om hur de ska gå tillväga?

PerformancePotential

Följ företag:

  • Följ PerformancePotential

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Innovation

Dela:

Potential
Barometern
2019

Är du chef eller har en ledarskapsroll är vi nyfikna på att ta del av just din erfarenhet.

Om du deltar i PotentialBarometern2019 HÄR, skänker vi 20 kronor till Cancerfonden.

Du får resultatet av hela undersökningen skickat till dig om du vill och det tar max 5 minuter av din tid att svara på enkäten.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill