Annonssamarbete Motivation.se + Roi Rekrytering

AI avlastar dig i rekryteringsprocessen

Artikeln publiceras i samarbete med Roi Rekrytering.

HR | Rekrytera | Roi Rekrytering | NOV 2019

Nya administrativa AI-funktioner kommer troligen att bli rekryterarens bästa vän.

Nya administrativa AI-funktioner kommer troligen att bli rekryterarens bästa vän.

Rätt använd är AI – Artificiell intelligens – en perfekt hjälp vid rekrytering. Fel använd kan den sortera bort relevanta kandidater innan du ens sett dem. Lär känna rekryterarens bästa vän och använd den till det Du behöver!

Hur kan AI avlasta dig i rekryteringsprocessen?

AI dyker upp i många digitala verktyg som finns på marknaden idag och rollen den spelar ökar. Inom just rekryteringsbranschen har AI främst spelat rollen som ”avgöraren”. Tar man ett exempel från Amazon så visade det sig att deras AI avgjorde att kvinnor var sämre lämpade överlag för positionerna. Andra exempel där AI agerar ”avgöraren” är om man tittar på en del rekryteringslösningar som använder sig av den artificella intelligensen i själva urvalet. Använder man AI på de två nämnda sätten blir den djupt orättvis.  

Vad kan man då använda AI till?

Alla som någonsin arbetat med en rekryteringsprocess vet hur otroligt administrativt tungt det kan vara. Det är sannolikt ingen slump att många kandidater inte får ett skriftligt avslag på sina ansökningar. Det handlar troligen inte om någon illvilja från företagen utan mest om att detta steg helt enkelt glöms eller prioriteras bort på grund av tiden i den totala administrativa härva en rekryteringsprocess kan bli. Det är här AI kommer in.

Låt AI hantera den administrativ härvan i rekryteringsprocessen

Många av dessa AI-algoritmer finns redan idag. Inom kort lanseras i Roi Workspace en funktion där den som rekryterar med hjälp av AI kan snabbläsa och lyfta fram summerad text, endast det som är relevant i ansökningar för just den rollen som tillsätts. Exempelvis om det inledande viktigaste kriteriet är en viss uppsättning erfarenheter och B-körkort så kan man ställa in detta för att då i steg ett göra det första urvalet baserat på en summerad beskrivning av det som är mest relevant att veta initialt.

Vad blir AIs nästa steg i rekryteringen?

Funktioner för att ta hjälp av AI för att boka in kandidater till interjuver, hantera enklare frågor kopplat till processen och likande ligger inom en snar framtid och kommer att hjälpa den som rekryterar genom att denne kan fokusera på hantverket och människan i rekryteringen. Nya administrativa AI-funktioner kommer troligen att bli rekryterarens bästa vän, och med tiden även kandidatens bästa genom att objektiviteten ökar.

Roi Rekrytering

Följ företag:

  • Följ Roi Rekrytering

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Roi Rekrytering tänker lite annorlunda när det kommer till rekrytering. Vi avlastar dig med det som Du behöver hjälp med i rekryteringsprocessen - inget annat.

Läs om Roi Workspace här!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill