Annonssamarbete Motivation.se + Simployer

Rådet om hemarbete tas bort – hur ska arbetsgivare agera nu?

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor

Kommunicera | Ledning | Ledarskap | HR | Simployer | SEP 2021

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för?

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för?

Det kan inte ha undgått någon att regeringen nyligen har fattat ett beslut om att ta bort flera restriktioner som har införts däribland det allmänna rådet för hemarbete. Men hur påverkar det arbetsplatserna framöver där många medarbetare har vant sig vid en mer flexibel arbetsplats?

Många ser fram emot att kunna återgå till arbetsplatsen, medan andra vill fortsätta att arbeta hemifrån, delvis eller helt. Det är dock arbetsgivaren som beslutar om möjligheten att kunna fortsätta arbeta hemifrån framöver. Hur arbetsgivaren bestämmer sig för att göra behöver utgå från verksamhetens behov. Av våra nyhetsbrevsläsare är det fortfarande över 50% som inte har någon plan över hur man ska kombinera hem- och kontorsarbete, så kallade hybridlösningar, men oavsett hur långt man har kommit i sina planer kan det vara bra med några råd på vägen.

Utvärdera era arbetssätt som varit under pandemin

Utvärdera vad som har fungerat bra (som ni kan fortsätta med) samt vad som har fungerat mindre bra (som ni vill ändra på). Gör gärna detta i dialog med medarbetare och skyddsombud för att utveckla era arbetssätt och fånga upp medarbetarnas idéer och önskemål.

Planera för kontorets roll

Det är upp till varje arbetsgivare att komma fram till hur arbetet ska organiseras och genomföras samt om man vill erbjuda hybridlösningar. Verksamhetens behov kommer i första hand, utifrån verksamhetens art och vilka arbetsuppgifter som ska utföras, men det är också viktigt att ha med sig att hybridkontor inte passar alla verksamheter, arbetsgrupper, tjänster eller individer.

Tänk igenom om alla medarbetare ska komma tillbaka samtidigt eller om man ska vara flexibel och erbjuda att vissa grupper av arbetstagare är på kontoret vissa dagar. Observera att arbetsgivaren inte kan förhindra någon att komma till kontoret från och med den 29 september när det allmänna rådet om arbete hemifrån upphör.

Fortsatt möjlighet till arbete hemifrån?

Med anledning av att rådet om att arbeta hemifrån kommer att tas bort behöver arbetsgivaren nu ta beslut om medarbetare ska erbjudas möjligheten att kunna arbeta hemifrån fortsättningsvis och i så fall i vilken omfattning. Hänsyn till individens behov och önskemål bör tas, men en arbetstagare kan inte kräva att få fortsätta arbeta hemifrån. Den arbetsrättsliga utgångspunkten för detta är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet, vilket innebär att det är arbetsgivaren som beslutar varifrån arbetet ska utföras, vilket normalt även anges i anställningsavtalet.

Arbetsmiljö - lika viktigt på kontoret som på distans

Oavsett varifrån arbetet bedrivs är det arbetsgivaren ytterst ansvarig för medarbetarens arbetsmiljö. Dessutom måste arbetsgivaren fortsätta att bedöma riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort riskerna. Inför en återgång till kontoret är det viktigt att kommunicera vilka åtgärder som har vidtagits.


Kommunicera er plan

När ni beslutat er för hur ni vill att återgången till kontoret ska se ut och om ni vill erbjuda medarbetare att arbeta hemifrån är det viktigt att kommunicera ert beslut och plan så att alla vet vad som gäller och vem man kan vända sig till vid frågor eller oro. Tänk på att också kommunicera att planen kan ändras.

Simplyer

Följ företag:

  • Följ Simployer

Denna artikel:

  • Spara artikel
  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera
  • Ledning
  • Ledarskap
  • HR

Dela:

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för?

Vi på Simployer har samlat innehåll som hjälper dig på vägen! 

Gå till temasidan

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill