Annonssamarbete Motivation.se + Simployer

Tre snabba om den nya visselblåsarlagen

Ledning | HR | Simployer | JAN 2022

Mirja Lenes, HR- och löneexpert på Simployer

Mirja Lenes, HR- och löneexpert på Simployer

Från och med den 17 december gäller en ny visselblåsarlag. I lagen finns regler om ett utökat skydd för en vidare personkrets som kan slå larm om missförhållanden. I lagen finns även krav på interna rapporteringskanaler för arbetsgivare med fler än 50 anställda. Vi ställde 3 snabba frågor om de interna rapporteringskanalerna till Mirja Lenes

Vilka lagkrav finns på hur den interna rapporteringen ska gå till? 

- Rapporten ska kunna lämnas skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte (om det begärs).

- Den rapporterande ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar om den rapporterande inte frånsagt sig detta. 

- Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att utreda och bedöma riktigheten i det som rapporterats. Samt vidta åtgärder vid behov. 

- Maximalt tre månader efter bekräftelsen om mottagen rapport ska den rapporterande få skälig återkoppling. Om uppföljningen inte är klar efter tre månader bör den rapporterande få information om detta.

Vem ska hantera rapporterna?

Det beslutar arbetsgivaren. Den/de som tar emot och hanterar en rapport ska vara oberoende och behöriga.  Med det menar man att den/de ska ha möjlighet att agera självständigt, vidta åtgärder och ha ett mandat att både agera och initiera/avsluta en utredning utan arbetsgivarens godkännande. Det kan vara både en person, en avdelning eller någon som är anlitad externt för att hantera rapporterna.

Vad händer om det som rapporteras inte är av allmänintresse?

Då bör den rapporterande personen få återkoppling med hänvisning till andra kanaler eller förfaranden. Det skulle till exempel kunna hända i en situation där en rapport endast rör den anställdas egna arbetsförhållande, vilket inte omfattas av lagen.

Simplyer

Följ företag:

  • Följ Simployer

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledning
  • HR

Dela:

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Anmäl dig här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill