Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs

Öppen utbildning

Kort om: Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs

Längd:
3 dagar
Kostnad:
35 000kr

Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs

De flesta företag idag befinner sig i en situation där förändringar i omvärlden är både snabba och många. Företagens möjligheter att nå sina kort- och långsiktiga mål hänger bl.a. samman med hur ledarna i organisationen lyckas utveckla kompetensen hos sig själva och sina medarbetare. Denna föränderliga omvärld kräver anpassningsbara ledare som enkelt kan anpassa sin ledarstil till vad olika situationer kräver. Genom Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership®) kan du hjälpa både företag som individer att utveckla en plattform för ett mer effektivt och dynamiskt ledarskap som bättre möter medarbetarnas och organisationens krav och förväntningar.


Center for Leadership Studiesc (CLS) tillsammans med Situational Services Nordic AB erbjuder ett tredagars certifieringsprogram till dig som vill arbeta med Situationsanpassat Ledarskap i din verksamhet. Som en del av seminariet kommer du att få en genomgång av allt handledarmaterial, men även en genomgång hur modellen kan öka kompetensen hos  ledare, medarbetare och hela organisationers utveckling. Efter avslutad certifieringskurs finns även möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom området Situationsanpassat Ledarskap men även personlig utveckling genom ett antal olika program och e-certifieringar som vi kan erbjuda. 

Ladda ned informationsbroschyr

SitServ

Situational Services Nordic AB
Skolgatan 1a
149 30 Nynäshamn
Telefon: 08 – 644 29 50

info@sitserv.se
www.sitserv.se

Följ företag:

  • Följ SitServ

Våra utbildningar


InnerMetrix Certifiering

~~Utbildning till Certifierad INNERMETRIX konsult
Använd och ta hjälp av kunskapen om VAD, VARFÖR och HUR för att motivera och engagera
Användning:
Skaffa dig ett unikt försäljningsargument som Coach, Handledare, …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Nynäshamn

Att Leda Med Emotionell Intelligens

Leda med Emotionell Intelligens är en endags workshop som ger deltagarna en fördjupad förståelse för hur känslor påverkar våra tankar, handlingar och i slutändan hur effektivt ledarskapet är. Genom att …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Nynäshamn

Social Style - certifiering

SOCIAL STYLE är en världsledande beteendestils/kommunikationsstils modell. Den har använts av tusentals organisationer för att öka ledarskaps prestationer och försäljnings resultat. Var och en av de fyra stilarna visar på …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Nynäshamn

Situationsanpassat Ledarskap - certifiering

Modellen för Situational Leadership® (Situationsanpassat Ledarskap) är enligt många den mest erkända, utnyttjade och effektiva ledarskaps och influerings verktyg i historien av beteendevetenskap.

Utvecklat av Dr. Paul Hersey under sena …

Läs mer Anmäl dig

Plats: Nynäshamn

Artiklar skrivna av våra experter

SitServ nyhetsbrev

Facebook