Öppen utbildning

Kort om: Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs

Längd:
3 dagar
Kostnad:
35 000kr

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Situationsanpassat Ledarskap- Certifieringskurs

De flesta företag idag befinner sig i en situation där förändringar i omvärlden är både snabba och många. Företagens möjligheter att nå sina kort- och långsiktiga mål hänger bl.a. samman med hur ledarna i organisationen lyckas utveckla kompetensen hos sig själva och sina medarbetare. Denna föränderliga omvärld kräver anpassningsbara ledare som enkelt kan anpassa sin ledarstil till vad olika situationer kräver. Genom Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership®) kan du hjälpa både företag som individer att utveckla en plattform för ett mer effektivt och dynamiskt ledarskap som bättre möter medarbetarnas och organisationens krav och förväntningar.


Center for Leadership Studiesc (CLS) tillsammans med Situational Services Nordic AB erbjuder ett tredagars certifieringsprogram till dig som vill arbeta med Situationsanpassat Ledarskap i din verksamhet. Som en del av seminariet kommer du att få en genomgång av allt handledarmaterial, men även en genomgång hur modellen kan öka kompetensen hos  ledare, medarbetare och hela organisationers utveckling. Efter avslutad certifieringskurs finns även möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom området Situationsanpassat Ledarskap men även personlig utveckling genom ett antal olika program och e-certifieringar som vi kan erbjuda. 

SitServ

Situational Services Nordic AB
Skolgatan 1a
149 30 Nynäshamn
Telefon: 08 – 644 29 50

info@sitserv.se
www.sitserv.se

Sök efter Utbildningar & Events