Öppen utbildning

Kort om: Arbetsmiljö för skyddsombud

Längd:
2 dagar
Arrangör:
STQM Management AB
Tema:
Arbetsmiljö för skyddsombud
Kategori:
Arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Arbetsmiljö för skyddsombud

Arbetsmiljö för skyddsombud

Beskrivning 

En god arbetsmiljö grundar sig i att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar. Där har du som är skyddsombud eller arbetsmiljöombud en viktig roll som representant för arbetstagarna.

I din roll ingår att få den utbildning du behöver för att klara dina uppgifter. Därför har vi tagit fram utbildningen Arbetsmiljö för skyddsombud. Under två dagar går vi igenom vad som förväntas av dig i din roll – hur ser dina rättigheter och skyldigheter ut. Vi tittar på praktiska exempel på olika situationer som du kan behöva hantera och hur du får samverkan med arbetsgivare och fackliga representanter att fungera på bästa sätt. Utbildningen ger också kunskap om de lagar du måste förhålla dig till.

Kort sagt, det här är en utbildning som ger dig kunskap och goda förutsättningar för att göra ett bra jobb!

Syfte och mål

Efter utbildningen har du fått kunskap om:

 • Skyddsombudets roll, skyldigheter och rättigheter
 • Skyddsombudets möjligheter att påverka
 • Arbetsgången för hur en skyddsfråga ska drivas
 • Arbetsmiljölagen och hur den hänger ihop med övrig relevant arbetsmiljölagstiftning

Målgrupp

Skyddsombud och arbetsmiljöombud i alla typer av företag och organisationer.

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagens uppbyggnad.
 • Skyddsansvar och roller. Vem gör vad och vad förväntas det leda till? Skyddsombudets specifika roll och arbetsuppgifter.
 • Samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare.
 • Skyddsombudets rättsliga möjligheter att påverka och förändra brister i arbetsmiljön.
 • Skyddsombudets planeringsrättigheter.
 • Skyddsombudets rättigheter till utbildning, lön och ledighet.
 • Innebörden i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vilka förväntningar finns på skyddsombudet i detta arbete?
 • Insyn i hur Arbetsmiljöverket arbetar.
 • Lagar i samverkan – vardagliga situationer där arbetsmiljöansvaret får genomslagskraft i samverkande lagstiftning (Arbetstidslagen, MBL, LAS).
Milla Jonsson

Kursledare

Milla Jonsson är specialist och utbildare med stor erfarenhet av att utveckla organisationer kring frågor kopplade till systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Med en kombination av djup kunskap och erfarenhet kring dessa frågor samt en kraftfull pedagogik är Milla en mycket eftertraktad konsult och utbildare.

Praktisk information

Utbildningen är företagsanpassad. Kontakta oss för en offert om ni är minst fem personer från er organisation som vill gå! 

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events