Företagsanpassad utbildning

Kort om: Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Plats/Ort:
Barnhusgatan 16 Stockholm eller i era egna lokaler
Längd:
4 dagar
Arrangör:
STQM Management
Föredragshållare:
Sören Hjälm
Tema:
Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning. Den här utbildningen ger deltagarna grunderna i kommunikation, coaching och feedback, samt teorier och verktyg som ger ökad självinsikt och förståelse för hur de kan leda och påverka andra.
Kategori:
Ledarskap

Fyll i formuläret för att få mer information om utbildningen, direkt från arrangören. Det är helt kostnadsfritt och inte bindande!

Du måste godkänna vår integritetspolicy.

Att leda utan att vara chef (4 dagar)

Att leda utan att vara chef

Bakgrund

Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar, som till exempel i projektorganisationer. Det ställer stora krav på att kunna använda egna och andras förutsättningar och resurser för att kunna leda människor mot ett gemensamt mål utan att ha ett formellt mandat.

Utbildningen Att leda utan att vara chef ger deltagarna grunderna i kommunikation och förståelsen för vilken påverkan det har på dem själva och andra. Dessutom erhåller de teorier och verktyg som ger dem ökad förståelse, både för sig själva och hur de kan leda och påverka andra. Genom praktiska övningar lär de sig använda coachning och feedback som naturliga verktyg och de lär sig även grunderna i att hantera konflikter.

Målgrupp

Ledare som inte har personalansvar, men som har eller kommer att få ansvar för att leda, stödja och utveckla enskilda medarbetare och grupper, t.ex. som projektledare, teamledare, gruppchef eller coach.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll: 

  • Att leda utan att vara chef. Hur hanterar jag de utmaningar som finns i rollen?
  • Hur ger jag stöd och hur konfronterar jag utan att ha mandat?
  • Hur hanterar jag motstånd och ”besvärliga” medarbetare?
  • Att leda individer och grupper mot ett gemensamt mål. Hur påverkar jag genom att sälja in mina idéer?
  • Att leda olika individer olika utifrån uppgift och kompetens och utifrån deras olika roller i teamet.
  • Kommunikation och motivation. Ökad förståelse för individers olika sätt att kommunicera. Skapa möten som engagerar och genererar ansvarstagande.
  • Att ge feedback på ett utvecklande sätt.
  • Praktiska tips hur man leder i förändring.

Upplägg

Utbildningen består av en blandning av korta teoripass, praktiska övningar, egen reflektion, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Vi använder olika case för att applicera kunskaper och öva färdigheter. Utbildningsuppdraget bör spridas ut under ett halvår till ett år för att ge möjlighet för kursdeltagarna att få tid till att träna på kursens olika teman.

Mellan varje utbildningstillfälle rekommenderar vi att kursdeltagarna träffas i s.k. lärteam som fångar upp reflektioner som de har fått under utbildningen men även hjälper varandra med att arbeta med hemuppgifterna. Mellan varje utbildningsträff erbjuds kursdeltagarna individuell coaching av kursledaren via telefon för att hjälpa till att hjälpa och stödja kursdeltagarnas utmaningar i sin yrkesroll.

Det är även lämpligt att erbjuda kursdeltagarna relevant kurslitteratur eftersom det visar sig förstärka lärandet. Alla teorier och modeller som presenteras under kursen är evidensbaserade och bygger på många års beprövad erfarenhet. Det upplägg som presenteras här ovan kan självklart förändras och anpassas till er verksamhet och kursdeltagarnas specifika förkunskaper och önskemål. 

Att leda utan att vara chef

Kursledare

Sören Hjälm

Sören Hjälm har lång och gedigen erfarenhet av att behovsanpassa, skapa och genomföra utbildningar, program och föreläsningar. Han har utbildat och coachat människor från många olika branscher och befattningar, och har lång erfarenhet av grupputvecklings- och ledarutvecklingsuppdrag.

Kombinationen av en gedigen akademisk plattform och en särpräglat pedagogisk förmåga samt en närvarande och sympatisk personlighet, garanterar stor kundnytta.

Sören är certifierad KBT-terapeut samt handledare för Försvarshögskolans Utvecklande ledarskap. Han är fil. doktor i idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi. Han är också forskare kring stress och utbrändhet vid Örebro universitet.

STQM Management

Telefon:
08-501 292 17

Adress:
Barnhusgatan 16
111 23 Stockholm

info@stqm.com
www.stqm.com

Sök efter Utbildningar & Events